CÂU TRẢ LỜI CỦA NGÔI MỘ TRỐNG

 

"Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin" (Ga 20,8)

 

        Hai hôm sau ngày Chúa Giê-su chịu chết và được táng xác trong huyệt đá, trời vừa hửng sáng, Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đi ra thăm mộ Chúa Giê-su và thấy tảng đá đậy cửa mộ đã bị lăn đi, còn mộ thì trống không.

        Bà chạy về báo tin cho ông Si-mon Phê-rô và người được mệnh danh là "môn đệ Chúa Giê-su thương mến". Cả ba cùng hối hả chạy ra mộ.

        Họ đã cùng chứng kiến cảnh ngôi mộ trống không, khăn liệm xếp lại gọn gàng. Nhưng trong thâm tâm, mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau:

        Bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na cứ đinh ninh rằng xác Chúa Giê-su đã bị đánh cắp (Ga 20,13-15).

        Ông Phê-rô thì rất đỗi ngạc nhiên vì sự việc đã xảy ra (Lc 24,12).

        Còn "người môn đệ Chúa Giê-su thương mến" thì tin chắc rằng Chúa Giê-su đã sống lại như lời Người đã tiên báo (Ga 20,9).

        Cùng một sự kiện, nhưng lại có nhiều thái độ đức tin khác nhau.

        Ðiều này vẫn thường xảy ra trong đời sống của mỗi Ki-tô hữu.

 

        Sống đức tin là biết nhìn tất cả mọi việc theo quan điểm và trong ý hướng của Thiên Chúa.

        Sống đức tin là xác tín rằng Thiên Chúa đang thực hiện chương trình của Người xuyên qua mọi biến cố trong cuộc đời.

        Nhưng làm thế nào để biết được ý Chúa?

        Cách thế duy nhất và hữu hiệu nhất là sống bằng chính Lời của Người.

        Lời Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta biết rõ ý Chúa, sẽ giúp chúng ta củng cố, phát triển và kiện toàn đức tin.

       

        Ðức Ki-tô đã sống lại, chỉ còn ngôi mộ trống không.

        Trong cuộc sống, chẳng thiếu gì lúc chúng ta gặp thấy ngôi mộ trống này.

        Ðó là những lúc chúng ta kiếm tìm một dấu chứng để củng cố lòng tin đang bị lung lay của mình.

        Nhưng thay vì một chứng cớ rõ ràng, Ðức Ki-tô lại chỉ đưa ra cho chúng ta một biến cố tạo nghi vấn.

        Thay vì trả lời, Người lại bắt chúng ta tự đặt ra câu hỏi cho chính mình:

        "Như thế nghĩa là gì?"

        Quả thật lắm lúc chúng ta đã bối rối phân vân trước câu hỏi bỏ ngỏ ấy.

        "Chúa muốn nói gì?"

        Thật khó mà xác tín được!

 

        Bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta trả lời câu hỏi ấy:

        Cũng như cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-su đã được tiên báo trong Thánh Kinh, sứ mạng của mỗi người chúng ta cũng đã được Thiên Chúa tỏ lộ bằng các này hay cách khác trong chính cuộc đời chúng ta.

        Thiên Chúa cũng đã mở sẵn cho chúng ta một tương lai bằng cách chuẩn bị cho chúng ta những bước đường trong quá khứ.

        Xuyên qua những hỗn độn trong cuộc sống, Thiên Chúa đã tỏ ý của Người cho chúng ta bằng những biến cố bỏ ngỏ, những "ngôi mộ trống" mà Người đặt trước mắt chúng ta.

        Muốn biết được những "ngôi mộ trống" ấy muốn nói gì, chúng ta phải duyệt xét lại quãng đời đã qua của mình, để nắm bắt những dữ kiện chính và xếp đặt chúng lại dưới ánh sáng của Tin Mừng.

        Với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ nhận ra được thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

 

        Lạy Chúa Giê-su,

        Chúa đã sống cuộc sống trần gian, đã chịu chết và đã sống lại để mở ra cho nhân loại đường về cõi trường sinh.

        Con tin chắc một điều là Chúa cũng muốn con sống, chết và sống lại như thế.

        Nhưng để được sống lại như Chúa, con phải theo con đường nào để hiến tế bản thân con?

        Ðâu là đỉnh núi Sọ của con?

        Xin Chúa dạy con biết nhìn để thấy được điều Chúa muốn con thi hành.

        Và xin Chúa trợ giúp để con đủ nghị lực hoàn thành điều Chúa muốn.

        Những lúc Chúa cho con xem thấy "ngôi mộ trống", thì xin Chúa cũng cho con luôn nhớ rằng Chúa đã phục sinh./.

 

Trầm Tĩnh Nguyện

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà