LỄ CẦU CHO TÍN HỮU QUA ĐỜI,

Ngày 2/11/2003

 

Tôi mới cử hành lễ an táng cho một bà cụ,đã sống tròn 88 tuổi ở trần gian.Bà cụ mới được rửa tội hơn bốn năm qua.Một cụ già xem ra rất bình thường như mọi người Kitô hữu khác,nhưng tấm lòng của cụ bà Catarina quả thực vĩ đại,bao la. Theo Chúa vào lúc tuổi đã già,cụ bà Catarina luôn sống những điều Chúa dậy cách tốt đẹp và hoàn hảo.Cụ luôn nhắc nhở con cái cháu chắt sống hợp lẽ đạo,tốt với đời…Trong đám táng này,tôi may mắn gặp những người nhà của nhà tang và rất vui khi được nghe kể lại ông cố nội của bà Catarina hồi đó cũng theo đạo và đã chịu phép rửa,nhưng các con của cụ cố gồm 5 trai và 3 gái không theo đạo, trước khi cụ cố Giuse qua đời,cụ cho vời tất cả các con trai,con gái tới trước mặt cụ,trong tay cụ cầm một cây thánh giá và dí thánh giá vào từng người con.Sau khi cụ cố Giuse qua đời,các con của cụ trai và gái cứ từ từ theo Chúa và xin lãnh nhận bí tích rửa tội.Nghe câu chuyện ấy trong hoàn cảnh lễ tang,tôi rất xúc động và vui vì con đường của Chúa quả rất huyền diệu:Chúa có cách của Chúa và con người lãnh nhận ơn Chúa tùy theo cõi lòng,tùy tác động của Chúa Thánh Thần.

 

Tôi vẫn suy nghĩ miên man về đám tang bà cụ cố Catarina,Chúa nói:"Có kẻ trước sẽ nên sau hết và có kẻ sau hết sẽ nên trước nhất".Lời Chúa thực kỳ diệu.Chúa chọn ai là tùy ý định nhưng không của Chúa.Ngài không dựa trên vóc dáng,danh tiếng hay học vấn của con người,nhưng tất cả đều do tình thương hải hà vô biên của Chúa.Bà cụ cố Catarina mới theo Chúa có vài năm trong lúc tuổi đã xế chiều, nhưng đời sống của bà cụ cố thì tuyệt diệu.Bà vẫn cầu nguyện, gắn bó với Chúa, bà luôn nhắc nhở con cái,cháu chắt phải cầu nguyện,phải sống bác ái,phải lắng nghe và tuân hành luật Chúa.Bà cụ cố Catarina một cách nào đó đã sống đời sống của Chúa, đã làm việc của Chúa.Bà đã lắng nghe tiếng Chúa nói rất âm thầm, nhưng đầy tác dụng.Bà đã nghe thấy cả những tiếng âm thầm nhất của tiếngChúa như triệu triệu hạt giống đang rất nhẹ nhàng cố chui  đầu lên từ lòng đất.Điều này làm cho tôi nhớ tới lời của Đức Hồng y Etchegaray nói:”Người ta dễ nghe thấy tiếng cây ngã đổ mà không biết còn có hàng triệu triệu hạt giống đã cố ngoi đầu lên khỏi mặt đất".Tôi càng suy nghĩ nhân cử hành thánh lễ an táng cho cụ bà Catarina,thì ra còn biết bao linh hồn cũng đã qua đi,tiếng của họ vẫn vang lên,dù rất âm thầm,họ rất cần lời cầu nguyện,hy sinh và rất cần những thánh lễ cầu nguyện cho họ.Tôi lại nhớ tới lời giáo huấn của Hội Thánh:"Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo.Hội Thánh lữ hành hết lòng kính nhớ,dâng lời cầu nguyện cho những người đã chết để họ được giải thoát là một ý nghĩ lành thánh(2Mcb 12,46; GH 50) Như thế,lời cầu nguyện,thánh lễ của những người đang sống dành cho các người đã chết là một điều quan trọng và mang tính hiệp thông,liên đới giữa kẻ sống và người chết.Lời cầu nguyện và thánh lễ nguyện cầu cho những người chết giúp họ được giải thoát khỏi tội lỗi,nhưng chính những người còn sống cũng được hưởng nhờ lời chuyển cầu của các ngài.Đây là mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh: Mầu nhiệm tình thương,mầu nhiệm đức tin( Mysterium fidei).

 

Lạy Chúa,Con Một Chúa từ cõi chết sống lại,đã tăng cường niềm tin của chúng con.Giờ đây,xin Chúa thương nhận lời con Chúa khẩn nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng:chính Đức Giêsu sẽ cho các tín hữu đã lìa cõi thế được phục sinh vinh hiển"( lời nguyện lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời,I ).

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

23-10-2003

Mục Lục
Trở Về Trang Nhà