Chuỗi Hạt Mân Côi

 

 

Từ thuở con còn bé

Mẹ xem như con cưng

Cùng mẹ cha bập bẹ

Dâng câu kinh kính mừng

 

Tên Mẹ êm ái quá

Con say sưa ngân nga

Hòa chuông chiều thong thả

"Kính mừng Maria …"

 

Rồi khi con khôn lớn

Biết cầm chuỗi Mân Côi

Vui truyện trò với Mẹ

Đời con không đơn côi

 

Lòng trào dâng xúc động

Lần chuỗi hạt gỗ nâu

Mà đời con quý chuộng

Như ngọc ngà trân châu

 

Có hạt Vui xen kẽ

Giữa hạt Thương hạt Mừng

Hạt Mừng con dâng Mẹ

Hạt Vui cho anh em

 

Hạt Thương con giữ lấy

Nên giống Mẹ thật nhiều

Theo dòng đời đưa đẩy

Dâng tràn muôn tin yêu .

 

 

 

Thanh Phương


Muc Luc