HOA MÂN CÔI

 

*Tháng 10 tháng mân côi

Tháng mười rực hoa vàng.

Thơm đồng hương cỏ dại.

Gió mát rượi đường làng.

Lang thang bầy trẻ nhỏ.

Rượt bắt bướm thêng thang.

Hái đầy bông chiêng chiếng. (1)

Cắm bình dâng Đức Bà.

Tình yêu bừng sáng tỏ.

Như mặt trời đồng quê..

……………………………………………

Mẹ ơi,tháng mười về.

Nhà thờ rộn tiếng hát.

Hoa đèn nến sáng trưng.

Muôn muôn vàn sắc thắm.

Đỏ,vàng,tím,trắng tinh.

Đan xen nhạc êm dịu.

Tiến cung nghinh Đức Bà.

Một tràng hoa trinh khiết.

Đủ mầu sắc hương thơm.

@Hoa chiêng chiếng:một loại hoa vàng

thường mọc ở hai ven đường đê.

 

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi


Muc Luc