CHUỖI MÂN CÔI

 

Tràng hoa trăm rưởi con dâng.

Run run lẩm nhẩm, lời kinh con cầu.

Hoa vui ý hợp tâm đầu.

Dang tay bắt bóng, bảy mầu quay quay.

Hoa thương khổ nhục hàng ngày.

Hoa mừng sống lại, hoa này thơm hương.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi


Muc Luc