MẸ, LINH MỤC.

Tháng năm tháng hoa, tháng của các linh mục.

 

Mẹ ơi tháng năm về.

Người người đều nô nức.

Mặt đẹp đẽ xinh tươi.

Hái hoa dâng lên Mẹ.

 

Mẹ ơi tháng năm về.

Con thường hay thầm nghĩ.

Tiến dâng Mẹ những gì ?

Hoa Hường trắng, mầu vàng.

 

Mẹ ơi tháng năm về.

Nhìn lịch treo góc tủ.

Con thấy lòng vui lây.

Con sắp làm con Mẹ.

 

Mẹ ơi tháng năm về.

Đời con đà tận hiến.

Chắc riêng Mẹ rồi đây.

Con là hoàn toàn của Mẹ.

 

Mẹ ơi tháng năm về.

Con sắp lên bàn thánh.

Dâng cuộc đời cho Mẹ.

Làm chiên lễ hy sinh.

 

Mẹ ơi tháng năm về.

Ngày thụ phong chánh tế.

Được sai phái ra đi.

Dấn thân trên khắp nẻo.

Làm linh mục từ đây.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT


Ve Muc Luc
Tr Ve Trang Nha