Xin Cho Thêm
Một Ngày Con Kính Nhớ

Ngày đầu xuân con kính dâng lễ Mẹ ( 1 )
Mẹ riêng con, cũng là Mẹ Chúa Trời
Mẹ muôn loài, Mẹ muôn thuở, muôn nơi
Mẹ của Một Emmanuel Duy Nhất.( Isaia 7:14 & Mat. 2: 23 )
Đầu Tháng Hai
Ngày tháng đủ đầy dư phần vật chất
Mẹ dâng Con như lễ vật toàn thiêu ( Luc. 2: 22-24 )
Được chuộc lại trong buổi lễ hương chiều (2)
Như dấu chứng Gia-Vê là Chủ tể ( Xuất hành 12: 11-16 )
Giữa Tháng Hai vui mừng bao xiết kể
Con nhớ ngày Mẹ đến như Bà Tiên ( Lộ Đức, 11 tháng 02 năm 1858 )
Bảo cho con rằng Mẹ rất tinh tuyền ( Mẹ nói ngày 25 tháng 02 năm 1858 )
Từ khởi đầu và triền miên mãi mãi (3)
Mặt Mẹ sáng như tinh cầu bắc hải ( Khải huyền 12:1 )
Thanh thoát dịu hiền hoa trái Li-băng ( Diệu ca 4: 13-14 )
Mắt diệu vợi bồ câu đâu sánh bằng ( Diệu ca 1:15 & 4:1 )
Vì Mẹ không hề bao giờ mang tì vết. ( Diệu ca 4:7 )
Cuối Tháng Ba
Khi nụ xuân hồng mới vừa phát tiết
Cho muôn loài thoát ải chết mùa đông ( Diệu ca 2:11 )
Thần sứ đem tin nhân loại vẫn chờ mong (4)
Mẹ còn con gái...bâng khuâng...không hiểu...
Nhưng cúi đầu " Xin Vâng " như Thánh Ý. ( Lu-ca 1:38 )
Tháng Tư đen
Con âm thầm cùng Mẹ
Khóc cho Con Người Vô Cùng Yêu Quí
Đấng thí mạng mình chỉ vì yêu con ( Rôma 5: 8 )
Và cho con đặc sủng làm con Mẹ ( Gio-an 19:27 )
Cuối Tháng Năm
Hạnh phúc thay thánh nữ I-sa-ve
Bao cách trở chẳng làm Mẹ nản lòng
Đến thăm chị (5) chia sẻ niềm vui chung
Dù kẻ muộn màng, người thì quá sớm ( Lu-ca 1::39-45)
Thiên Chúa đã làm những điều quá lớn ( Lu-ca 1::37 & 49 )
Khiến trẻ trong lòng hớn hở mừng vui ( Luca 1:41 )
Lời tụng ca nguồn hứng cảm khôn nguôi ( Lu-ca 1:46-55 )
Phận mọn hèn đời đời được chúc phúc. ( Luca 1:48 )
Rồi thường vào Thứ Bảy đầu Tháng Sáu (6)
Trái Tim Vẹn Sạch: Mẹ trọn lời nguyền
Khoan Nhặt. Dịu Êm.Trong Trắng.Tinh Tuyền.
Máng Chuyển Ơn An Bình và Hy Vọng
Của Thiên Chúa cho kẻ đang ước mong
Cho nhân loại trong ê chề vất vả. ( lời Đức Piô XII năm 1945 )
Giữa Tháng Bảy, con trèo lên núi Cả (7)
Mang theo mình tấm áo nhỏ mầu nâu ( Mẹ trao ngày 16 tháng 07 năm 1251 )
Để suốt cuộc đời
Làm hành trang, làm ấn tích nhiệm mầu
Dù hiểm nguy, dù cay sầu hiu hắt
Con vững tâm được Mẹ đưa tay dắt ( Gio-an 2:3-5)
Vì Mẹ đã hứa với thánh Si-mong ( Lời Mẹ nói với thánh Simong Stock )
Khổ xác thân hay nỗi nhức trong lòng
Ai mang ảnh sẽ thoát vòng nguy biến.
Rằm Tháng Tám tây ngày đầy vinh hiển
Chúa triệu Mẹ về cả xác lẫn hồn (8)
Vì Ngài yêu Mẹ như tình Mẹ Con
Đặt Mẹ lên ngôi Nữ Hoàng Thiên quốc.
Hào quang nào sánh được?
Rạng đông là ánh mắt
Thơm mùi gỗ quí trầm hương mộc dược ( Diệu ca 4:6 )
Ánh trăng vàng Mẹ khoác tựa áo choàng
Mẹ huy hoàng hơn vạn mã hùng binh ( Diệu ca 6:10 )
Bẩy ngày sau lên ngôi Nữ Hoàng chính thức (9)
Triều đại, Vương quyền muôn loài qui phục
Của Con Mẹ không chấm dứt bao giờ. ( Lu-ca 1:33; Đa-ni-en 7:14 )
Tuần lễ đầu Tháng Chín con ước mơ
Tìm món bất ngờ làm quà Sinh Nhật Mẹ (10)
Hoàng tộc xuất thân là dòng dõi Mẹ ( xem Isaia 11:1)
Nên Mẹ chẳng cần chi
Nhưng Mẹ lại chỉ cần
Trái tim rất nhỏ bé, thật tầm thường
Và ý chí con dùng để yêu thương. ( 1 Cor. 13:1-13)
Rồi giữa Tháng Chín chán chường bất hạnh (11 )
Lưỡi đòng xưa xuyên lòng xoáy mạnh ( Lu-ca 2:35)
Xin cho con góp một mảnh hy sinh
Khổ đau xin đưọc giữ cho riêng mình ( Lu-ca 2:51 )
Để con chia hưởng ân tình Mẫu Tử.
Tháng Mười con cầm chuỗi hạt suy tư (12)
Đếm hồng ân đổ từ Nguồn Ơn Thánh
Thương về Mẹ và Con Mẹ Chí Thánh
Làm Si-mong san nhẹ gánh thương đau. ( Mát- thêu 27:32)
Để tỏ bầy Thánh Ý Chúa nhiệm mầu
Mẹ đã để
Cho mặt trời giữa trưa hồng nhảy múa ( Fatima ngày 13-10-1917 )
Cuối Tháng Mười Một
Mẹ vào Đền dâng mình cho Thiên Chúa (13)
Giữ trọn lời cha mẹ mình đã hứa
Là Mẹ thuộc Thiên Chúa đến muôn đời.
Tháng Mười Hai
Con kính mừng Mẹ diễm phúc tuyệt vời
Bằng tâm hồn bằng lời con tuyên tín
Rằng Mẹ tôi được đầu thai Vô Nhiễm (14)
Vì Mẹ sinh Đầu Nhiệm Thể Thần Linh ( Ê-phê sô 1:22 )
Đấng Chí Tôn muôn vật hữu / vô hình ( Lu-ca 1:32 )
Đấng giữ Mẹ khỏi thế tình tội lỗi ( Đức Piô IX, 08-12-1854 )
Đấng Mẹ sinh sẽ cứu người có tội (15)
Đấng gánh mọi lỗi tội của trần gian
Đấng tràn giải Yêu Thương khắp trần hoàn ( Gioan 15:9-17 )
Đấng là Nguyên Thủy, là Cùng Đích, và là Tất Cả. ( Gioan 1:1 & 8:57 )
 
Mẹ Mẹ ơi !
Xin cho thêm một ngày con kính nhớ
Ngày của riêng con cái dân Việt Nam
Đã hai trăm năm Mẹ đến La Vang ( kể từ 1798 )
Mẹ ủi an,
Mẹ hộ phù giáo dân đang gặp khốn ( 16 )
Con mong dân Việt mọi nơi mọi chốn
Được một ngày tung hô: " Vạn Tuế MẸ LA-VANG "

Trần Việt Kim Đài.

Chú thích:
(1) Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. ( 01 tháng 01)
(2) Lễ Đức Mẹ Dâng Con. ( 02 tháng 02)
(3) Lễ Đức Mẹ Lộ Đức. ( 11 tháng 02)
(4) Lễ Truyền Tin. ( 25 tháng 03 )
(5) Lễ Thăm Viếng. ( 25 tháng 05 )
(6) Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ.
( Thứ Bẩy tuần thứ 2 sau Lể Hiện Xuống )
(7) Lễ Đức Mẹ Núi Ca-mê-lô. ( 16 tháng 07 )
(8) Lễ Đức Mẹ Mông Triệu. ( 15 tháng 08 )
(9) Lễ Đức Maria Nữ Vương. ( 22 tháng 08 )
(10) Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ. ( 08 tháng 09 )
(11) Lễ Đức Mẹ Sầu Bi. ( 15 tháng 09 )
(12) Lễ Đức Mẹ Mân Côi. ( 07 tháng 10 )
(13) Lễ Đức Mẹ Dâng Mình. ( 21 tháng 11 )
(14) Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. ( 08 tháng 12 )
(15) Lễ Giáng Sinh. ( 25 tháng 12 )
(16) Tước hiệu Đức Mẹ La-Vang: Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu


Về Mục Lục
Trở Về Trang Nhà