GỌI MẸ

 

Xa rồi những tháng năm qua

Hoang vu rừng núi,suối lùa nước trong

Mây ơi,vần vũ mênh mông

Đàn cò tung gió thong dong tìm bầy

 

Xanh xanh đồng ngập cỏ đây

Ngọn non, thân trẻ, núi này đàng xa

Mẹ ơi, Mẹ ở đâu xa ?

Cho con gọi Mẹ bao la dịu dàng.

 

Mẹ yêu tên gọi Đức Bà

Cho con yêu Mẹ mãi là niềm tin.

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT


Về Mục Lục
Trở Về Trang Nhà