MỘNG KHÚC CON DÂNG

Xin dâng Mẹ HƯƠNG KINH bằng điệu nhạc
Bằng khung thơ, bằng giọng hát trái tim
Trong chơi vơi con vẫn lặng đi tìm
Ánh SAO MAI
Dù đang đắm chìm giữa vùng lệ hải
Trí bâng khuâng. Hồn bồi hồi khắc khoải
Hai trăm năm và mãi mãi ngàn sau
Giáo dân Việt mang mang vạn niềm đau
Khổ ải. Nhục nhằn. Tủi sầu. Nghiệt ngã.
Nhưng với Tin Yêu, chúng con tất cả
Mặc thời gian tuổi xanh đã đổi màu
Nơi quê nhà hay tản khắp năm châu
Hướng về La-Vang cúi đầu cung chúc
Mẹ Hộ Phù, Mẹ tràn đầy diễm phúc.
Vâng lạy Mẹ.
Thưa Mẹ.
Đây: HƯƠNG KINH LA VANG
là Mộng Khúc Con Dâng

Trần Việt Kim Đài.


Về Mục Lục
Trở Về Trang Nhà