Nữ Vương Hoà Bình

Về trời nhậm chức Nữ Vương
Để con bủa lưới dong thuyền biển Đông
Nào ngờ bão nổi mưa tuôn
Thuyền con sóng dạt lênh đênh cõi người
Mẹ đành xuống núi mở tay
Hồng ân thấm ướt đất gầy Việt Nam
La Vang mắt mẹ dịu hiền
Trắng tinh áo lụa triều thiên rạng ngời
Nữ Vương đất Việt ngàn đời
Trăm con tim, nhịp một lời tôn vinh
Mặt trời đỏ, cháy non sông
Gọi mây che nắng gọi trăng vỗ về
Mịt mùng bụi lấp nẻo quê
Gọi sao dẫn lối đưa về cõi xưa
Lòng người chỉ mảnh đong đưa
Gọi tim mở ngõ giăng mưa ân tình
Ngõ trúc loang máu dân lành
Gọi chim chắp cánh ngăn làn đạn bay
Đường Việt Nam lắm chông gai
Gọi hoa trải lối gót hài nhẹ thinh
Mẹ La Vang, Mẹ hòa bình
Con dân tấu khúc "mọn hèn xin vâng"

Ngô Đức Diễm

 


Về Mục Lục
Trở Về Trang Nhà