Tình Mẹ La Vang

 Ơi La vang! Hỡi La vang!
Nơi đây Mẹ Chúa thiên đàng hiện ra
Yêu thương che chở an hòa
Cho con cái Mẹ phương xa chạy vào
Ẩn nơi rừng núi hoang liêu
Trong cơn bách đạo lo âu đêm ngày
Quan quân tàn ác ra tay
Giáo gươm truy nã, hăng say giết người
Đầu rơi máu chảy khắp nơi
Nhưng niềm tin Chúa rạng ngời thánh linh
La vang sức mạnh vô hình
Ác nhân vong bại, Mẹ lành cứu nguy
Hai trăm năm ấy còn ghi
Một trang Giáo sử uy nghi muôn đời
Mẹ La vang! Mẹ Chúa Trời!
Chúng con kính nhớ dâng lời tạ ơn!

Đắc Trung


Về Mục Lục
Trở Về Trang Nhà