ĐÁP CA & ALLELUIA
CÁC DỊP LỄ ĐẶC BIỆT

( Những bài Đáp Ca và Alleluia này đã được viết lại theo Bản văn Phụng Vụ, Sách Lễ Rôma, được chuẩn nhận ngày 18 tháng 09 năm 1973 )
Lễ chung về Đức Mẹ
 • - Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ chung về các thánh Trinh Nữ
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ chung về Các Thánh Nam Nữ
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ chung các Thánh Tử Đạo
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Thánh Guise Thợ
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Thánh Têrêxa Hài Đồng
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia