ĐÁP CA & ALLELUIA
NĂM PHỤNG VỤ A
( Những bài Đáp Ca và Alleluia này đã được viết lại theo Sách Lễ Rôma - Phần Bài Đọc. Được Chuẩn Nhận ngày 18/09/1973. Ấn Bản Năm 2003. Tủ Sách Regina. )

Chủ Nhật XXXIV Thường Niên ( Lễ Chúa Ki-Tô Vua )
 • -Đáp Ca 2
 • -Alleluia 2
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXXIII Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXXII Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXXI Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXX Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXIX Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXVIII Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXVII Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXVI Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia

  Chủ Nhật XXV Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia

  Chủ Nhật XXIV Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXIII Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXII Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXI Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XX Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XIX Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XVIII Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XVII Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XVI Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XV Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XIV Thường Niên
 • -Đáp ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XIII Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XII Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XI Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật X Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật IX Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật VIII Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật VII Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật VI Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su
 • -Đáp ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia

  Chủ Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật Lễ Hiện Xuống
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật VII Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật VI Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Thăng Thiên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật V Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật IV Phục Sinh
 • -Chung Đáp Ca Chủ Nhật IV Mùa Chay A
 • -Alleluia

  Chủ Nhật III Phục Sinh
 • -Dáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật II Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật Phục Sinh
 • -Đáp Ca (2)
 • -Alleluia
 • - Đáp Ca và Alleluia (1)

  Thứ Bảy Tuần Thánh
  (Xem Phần Canh Thức Vượt Qua Mùa Phục Sinh)

  Thứ Sáu Tuần Thánh
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Thứ Năm Tuần Thánh
 • -Đáp Ca - Lễ Tiệc Ly
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm
 • -Đáp Ca - Lễ Làm Phép Dầu
 • -Câu Xướng Trước Phúx Âm

  Chủ Nhật Lễ Lá
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Chủ Nhật V Mùa Chay
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Chủ Nhật IV Mùa Chay
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Chủ Nhật III Mùa Chay
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Chủ Nhật II Mùa Chay
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Chủ Nhật I Mùa Chay
 • Đáp Ca : Chung Đáp Ca Thứ Tư Lễ Tro.
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Thứ Tư Lễ Tro
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Chủ Nhật 5 Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật 4 Thường Niên
 • -Đáp CA
 • -Alleluia

  Chủ Nhật 3 Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật 2 Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật I Thường Niên(Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa)
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Hiển Linh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật 02 Sau Giáng Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Thánh Gia Thất
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Mẹ Thiên Chúa
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Giáng Sinh (Lễ Ngày)
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Giáng Sinh (lễ Đêm)
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật IV Mùa Vọng
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật III Mùa Vọng
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật II Mùa Vọng
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật I Mùa Vọng
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

 • Trở Về Trang Nhà