ĐÁP CA & ALLELUIA
NĂM PHỤNG VỤ B
( Bản văn những bài Đáp Ca và Alleluia này đã được viết lại theo Sách Lễ Roma.Phần Bài Đọc, được chuẩn nhận ngày 18/09/2003. Ấn bản năm 2003 ).
Chúng tôi để thêm nơi đây một bộ Đáp ca và Allleluia, được tác giả JXR viết theo thể điệu Bình Ca ( xin tạm gọi như vậy ).Vì thế, khi sử dụng, người hát nên Diễn Tả Tự Do, theo cảm nhận của tâm hồn mình...
Chủ Nhật XXXIV Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXXIII Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXXII Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXXI Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXX Thường niên
 • -Đáp ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXIX Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXVIII Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXVII Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXVI Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXV Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXIV Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXIII Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXII Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XXI Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XX Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XIX Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XVIII Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XVII Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XVI Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XV Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XIV Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XIII Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XII Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật XI Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật X Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật IX Thường niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Thánh Tâm Chúa
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 • - Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Chúa Ba Ngôi
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Chúa Giê-su Lên Trời
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật VII Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật VI Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật V Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật IV Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật III Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật II Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Thứ Bảy Thánh
  Xem Phần : (Xem Phần Canh Thức Vượt Qua Mùa Phục Sinh)

  Thứ Sáu Thánh
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Thứ Năm Thánh - Lễ Tiệc Ly
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Thứ Năm Thánh - Lễ Dầu
 • -Đáp Ca
 • - Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Chủ Nhật Lễ Lá
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Chủ Nhật V Mùa Chay
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Chủ Nhật IV Mùa Chay
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Chủ Nhật III Mùa Chay
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Chủ Nhật II Mùa Chay
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Chủ Nhật I Mùa Chay
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Thứ Tư Lễ Tro
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng Trước Phúc Âm

  Chủ Nhật VIII Thường Niên B
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật VII Thường Niên B
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Đáp Ca và Alleluia - JXR

  Chủ Nhật VI Thường Niên B
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Đáp Ca và Alleluia - JXR

  Chủ Nhật V Thường Niên B
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Đáp Ca và Alleluia - JXR

  Chủ Nhật IV Thường Niên B
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Đáp Ca và Alleluia - JXR

  Chủ Nhật III Thường Niên B
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Đáp Ca và Alleluia - JXR

  Chủ Nhật II Thường Niên B
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Đáp Ca và Alleluia - JXR

  Chủ Nhật I Thường Niên B
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Đáp Ca và Alleluia - JXR

  Chủ Nhật II Giáng Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Lễ Hiển Linh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
 • Đáp Ca Và Alleluia- JXR

  Lễ Thánh Gia Thất
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
 • Đáp Ca Và Alleluia- JXR

  Lễ Mẹ Thiên Chúa
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
 • Dáp Ca Và Alleluia - JXR

  Lễ Giáng Sinh (Lễ Ngày)
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
 • Đáp Ca và Alleluia - JXR

  Lễ Giáng Sinh (Lễ Đêm)
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
 • Đáp Ca và Alleluia - JXR

  Chủ Nhật Thứ IV Mùa Vọng
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
 • Đáp Ca và Alleluia - JXR

  Chủ Nhật Thứ III Mùa Vọng
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
 • Đáp Ca và Alleluia - JXR

  Chủ Nhật Thứ II Mùa Vọng
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
 • Đáp Ca và Alleluia - JXR

  Chủ Nhật Thứ I Mùa Vọng
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
 • Đáp Ca và Alleluia - JXR
 • Trở Về Trang Nhà