CẦU CHO CÁC LINH HỒN


(*)Âm hưởng nhạc dân tộc


( Những Bài Ca Mới được để nơi đây.
Sau 4 tuần lễ sẽ đưa xuống phần mục lục, theo thứ tự mẫu tự..)


- Đáp Ca Lễ An Táng - Hải Ánh
- Alleluia Lễ An Táng - Hải Ánh


- Cát Bụi Hư Vô - Trầm Hương FMSR
- Chúa Gọi Con Về - Hiền Hòa
- Con Về Với Chúa - Tiến Thành
- Chúa Cất Tiếng Gọcon - Hương Đan
- Dâng Người Đã Xa- Tiến Thành
- Đây Bánh Rượu- Duy Tân
- Đến Bao Giờ- Trường Thanh
- Hiến Lễ Tình Thuong -Vũ Văn Lịch
- Hồn Con Trông Mong - Vĩnh Anh
- Lạy Chúa Trời Tôi - Thanh Thanh
- Lễ An táng - (Ca Nhập Lễ) - Hải Ánh
- Lễ Giỗ - (Ca Nhập Lễ) - Hải Ánh
- Luôn Vững Tin- Duy Tân
- Một Lần Nằm Xuống
- Nữ Vương Luyện Hình - Hương Đan
- Tiến Dâng Hy Lễ Cuối Cùng (*) - Hải Ánh
- Tiễn Xác - Nguyên Hồ
- Tròn Dâng- Quốc Thái(?)
- Trong Lũng Sâu - Xuân Tưởng
- Trở Về Với Chúa- Trầm Hương FMSR
- Trước Nhan Ngài- Lm Thái Nguyên
- Từ Nơi Ngục Hình- Duy Thiên
- Từ Vực Sâu - Hoài Đức
- Từ Vực Sâu Này - Hải Ánh
- Về Cõi Thiên Thu- Trầm Hương FMSR
- Về Nhà Cha- Hương Đan
- Về Nhà Cha- Trần Thiện
- Xin ChoCon Dừng Chân- Trầm Hương FMSR
- Xin Dâng Lên Ngài - Hương Đan
- Xin Đắt Đưa Con Về- Trầm Hương FMSR
- Xin Được Nghỉ Yên - Lm Vũ Hùng Tôn
- Đáp Ca & Alleluia (*) - Hải Ánh