- - CÁC THÁNH

(*) Âm hưởng nhạc Dân Tộc

Bài Hát Mới -...Không có bài...
- Ai Cao Trọng (Nhập Lễ, Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả) - Hải Ánh
-Ai Ra Đi (Các Thánh Tử Đạo) - Thế Thông
-Bông Hồng Tươi (Thánh nữ Tê -Rê -Xa) - Hải Ánh
- Bài Ca Vinh Thắng - Hải Ánh
- Bài Ca Vinh Thắng -Phần Kết - Hải Ánh
-Ca Mừng Các Thánh - Thiên Uyên
-Các Thánh Hiển Vinh - Hải Ánh
-Chào Mừng Cê-ci-li-a - Thế Thông
-Đàn Ca Lên (*) (Thánh Tử Đạo Việt Nam) - Hải Ánh
-Đáp Ca Lễ Các Thánh Tử Đạo - Hải Ánh
-Dòng Đa-Vit ( Thánh Giu-Se ) - Viết Chung
-Gioan Tông Đồ - Lm Thái Nguyên
-GiuSe Bạn Đức Nữ Trinh - Hương Đan
-Giu-se Cha Nhân Hiền - Hương Đan
-Giu-se.Người Tín Trung - Tiến Thành
-Hoa Thiêng Bằng Sở (Thánh Tử Đạo Phê-Rô Lê Tùy) - Hùng Lân
-Khúc Hát Một Loài Hoa (*)(Thánh nữ Tê -Rê -Xa) - Ân Đức
-Kính Thánh Cả Giu-Se - Hoàng Vũ
-Kính Thiên Thần
-Lạy Thánh Cả Guise - Hải Ánh-
-Lạy Thánh Giuse -Hương Đan
-Máu Chứng Niềm Tin - Lm Thái Nguyên
-Mừng Thánh Monica (*) -Hương Đan
-Mừng Thánh Phanxicô Xavie - Hương Đan
-Thánh Monica - Lm Thái Nguyên
-Một Đời Nhân Chứng - Lm Thái Nguyên
-Mừng Hai Sao Sáng( Kính Thánh Phêrô và PhaoLô ) - Duy Tân
-Mừng Thánh Phê-Rô và Phao-Lô
-Mừng Kính Thánh Monica - Hải Ánh
-Mừng Vinh Thắng (Thánh Tử Đạo Việt Nam)
-Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Thiên Uyên
-Này Con Là Đá (Thánh Phê-rô) - Duy Tân
-Ngợi Ca Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -Hương Đan
-Nguyện Cầu Thánh Nữ Monica - Nguyên Hồ
- Người Nữ Tu (Thánh Nữ Margarita)- Hải Ánh
-Nguyện Xin Thánh Gioan Bosco - Nguyên Hồ
-Người Là Ai ( Thánh Gio-an Tiền Hô ) - Thiên Nhân
-Người Thợ Vô Danh( Thánh Giu-Se )
-Nhân Chứng Tình Yêu - Lm Thái Nguyên
-Ôi Niềm Cậy Trông (Kính Thánh ĐaMinh) - Trường Thanh
-Tê-Rê-Xa Hài Đồng Giê-Su (*) - linh Mục Khuất Dũng SSS
- Thánh Gioan Tiền Hô - Thanh Thanh
-Thắp Sáng Niềm Tin (Thánh Tử Đạo Việt Nam)
-Thánh Cả Giuse (*) - Nguyên Hồ
-Thánh Giu-se - Hoàng Thanh
-Thánh Nữ Catarina(*) - Hải Ánh
-Thánh Nữ Tê-Rê-Xa Hài Đồng (*) - Hải Ánh
-Thánh Nữ Anna - Thế Thông
-Thánh PhaoLô Lê Bảo Tịnh - Vũ Đình Ân
-Mừng Kính Thánh Sử Mar-Cô (*) - Hải Ánh
-Thánh Martin - Nguyên Hồ
-Thánh Phanxicô - Hiếu Anh
-Theo Gương Gioan Tiền Hô - Lm Thái Nguyên
-Tiến Sỹ Thiên Thần (Thánh Tôma Aquinô Tiến Sỹ Hội Thánh) - Hải Ánh
-Trên Đường Đa-Mát (Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại)
-Tổng Lãnh Thiên Thần- Hương Đan
-Trong Âm Thầm ( Thánh Giu-Se ) - Lm Thái Nguyên