ĐỨC MẸ (Xem thêm Mục Hương Kinh La Vang)

(*) âm hưởng nhạc dân tộc

MẸ LÊN TRỜI
- Đáp Ca (*)
- Alleluia,Alleluia
- Ca Mừng Mẹ Lên Trời - Thiên Uyên
- Chúc Khen Mẹ Vè Trời- Thiên Uyên
- Hát Mừng Mẹ Lên Trời- Hải Ánh
- Mẹ Lên Trời (*) - Đắc Trung
- Mẹ Lên Trời - Hiếu Anh
- Mẹ Về Trời - Thế Thông
- Một Điềm Kỳ Lạ- Trần Anh Linh
- Ôi Uy Linh - Hiếu Anh
-Mẹ Lên Trời - Hương ĐanMẸ LA VANG

NHỮNG BÀI CA KHÁC
( Những Bài Ca Mới sẽ được để nơi đây.
Sau 6 tuần lễ sẽ đưa trở lại phần Mục Lục, theo thứ tự mẫu tự...)

...Không có bài....
- Anh Đào Ca (*) Thế Thông
- Ai Người Có Hiểu- Lm Thái Nguyên
- Ánh Sao Mai - Anh Kha
- Bài Ca Maria (*) - Viết Chung
- Bên Mẹ - Thiên Uyên
- Bên Mẹ Chiều Về - Lm Thái Nguyên
- Bình An Của Mẹ - Hải Ánh
- Bước Theo Mẹ - Tiến Thành
- Cầu Cùng Mẹ- Khương Huệ
- Cầu Mẹ Cho Việt Nam - Hoàng Vũ
- Cảm Tạ Mẹ La Vang - Nguyễn Đức Kỳ
- Ca Tụng Mẹ (Mùa Xuân) - Thiên Uyên
- Chiều Êm Êm - Hải Ánh - Hoài Đức
- Chiều Nhẹ Buông Lơi- Thế Thông - Khương Huệ
- Chúc Khen Danh Mẹ (*) - Hải Ánh
- Chứng Nhân Mẹ Yêu - Lm Thái Nguyên
- Có Mẹ Bình Yên - Hải Ánh
- Con Đến Với Mẹ (*)- Thiên Uyên - Hải Ánh
- Con muốn Là... - Hương Đan
- Cùng Mẹ Chiêm Ngắm Thánh Thể- J.X.R.
- Cùng Mẹ Tiến Bước - Hương Đan
- Cùng Mẹ Sống Lời Chúa- Thế Thông
- Cùng Mẹ Hiến Dâng - Lm Thái Nguyên
- Dâng Lên Mẹ - Thiên Linh
- Dâng Mẹ - Hương Đan
- Dâng Mẹ - Trần Thị Thoa
-Dâng Mẹ Mân Côi- Thiên Uyên
- Đến Trước Nhan Mẹ - Trầm Hương
- Đáp Ca (*)
- Đồng Hành Với Mẹ - Trần Hoà Yên
- Đường Lên Thiên Quốc - Thế Thông
- Hát Ca Mừng Mẹ - Hiền Hòa
- Hát Chúc Khen Mẹ ( Mẹ Khiết Tâm ) - Hương Đan
- Hạt SÁNG Tưng Bừng (*)- Trầm Hương
- Hoa Lòng Dâng Mẹ - Song Kiều
- Hoa Mân Côi (*)- Hải Ánh
- Hoa Mừng (*) - Quang Uy - Đức Thinh
- Hoa Thương (*) - Quang Uy - Đức Thinh
- Hoa Vui (*) - Quang Uy - Đức Thinh
- Hồi Chuông Nguyện - Hoài Đức
- Hồn Tôi Vui Mừng - Ánh Đăng
- Khúc Ca Yêu Mẹ- Hải Ánh
- Khúc Hát Dâng Hoa - Hải Triều
-Kính Chào Mẹ -Duy Tân
- Kính Mừng Maria - Trầm Hương
- Kính Mừng Maria - Hải Triều
- Lạy Đức Tôn Nữ- Lm Khuất Dũng SSS
- Lạy Đức Mẹ Chúa Trời- Lm Thái Nguyên
- Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp (*) - Hoàng Vũ
- Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp - Tiến Thành
- Lạy Mẹ Lộ Đức - Hải Ánh
- Lạy Nữ Vương Mân Côi- Ánh Đăng
- Linh Hồn Tôi- Hải Ánh
- Linh Hồn Tôi (*) - Hải Ánh
- Linh Hồn Tôi Vui Mừng- Trường Thanh
- Lời Kinh Mân Côi - Lm Thái Nguyên
- Lời Dâng - Hương Đan
-Lời Ru Tapao - Hải Nguyễn
- Maria,Mẹ Đồng Công - Hoàng Vũ
-Maria, Con Gọi Tên Mẹ- Hương Đan
- Maria Trinh Nữ Nguyện Cầu (*) - Hương Đan
-Maria Nữ Vương Luyện Hình - Hương Đan
- Mầu Nhiệm Vui - Trầm Hương
- Mẹ Dạy Con - Lm Thái Nguyên
- Mẹ Đầy Ơn Phúc ( Ca Nhập Lễ ) - Ánh Đăng
- Mẹ Đẹp Tươi - Hương Đan
-Mẹ Lên Trời  - Chân Tâm
- Mẹ Fa-Ti-Ma- Hương Đan
- Mẹ Mong Con- Lm Khuất Dũng SSS
- Mẹ Maria - Hải Ánh - Lê Thu
- Mẹ Ngàn Hoa- Thế Thông
- Mẹ Ơi (*)- Hoa Rừng
- Mẹ Trà Kiệu Ơi- Lm Minh Kông
- Mẹ Từ Nhân - Từ Giang
- Mẹ Từ Nhân - Lm Thái Nguyên
- Mẹ Việt Nam (*)- Hải Ánh
- Mẹ La Vang - Vũ Lan
- Mỗi Tháng Năm Về (*) - Lm Minh Kông
- Một Bài Ca - Thiên Hương
- Mừng Mẹ Mân Côi - Thiên Uyên
-Mừng Sinh Nhật Mẹ -Hương Đan
- Một Đời Theo Mẹ- Thế Thông
- Một Thời Xưa - (Mẹ Lộ Đức) - Hải Ánh - Lê Thu
- Này Là Mẹ Con Đây (*) - Quang Uy
- Linh Hồn Tôi Ngơi Khen Chúa- Hoàng Vũ
- Nguyện Mẹ - Đắc Trung
- Nữ Vương Luyện Hình - Hương Đan
- Nữ Vương Gia Đình - Hải ánh
- Nương Nhờ Mẹ - Thiên Uyên
- Tạ Ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp- Hoàng Vũ
- Thân Mẫu - Hải Ánh - Hoài Đức
-Thành Kính Nguyện Xin (*) - Trầm Hương
- Tháng Mẹ Đã Về - Ánh Đăng
- Theo Tiếng Gọi Fatima (*) - Hải Ánh và Hương Đan
- Tiếng Hát Con Vọng Xa - Trầm Hương
- Tìm Đến Mẹ Yêu - Lm Thái Nguyên
- Tình Mẹ Khiết Tâm - Trần Hoà Yên
- Tình Mẹ Thương Con - Lm Thái Nguyên
- Trầm Hương Dâng Mẹ (*) - Thế Thông - Khương Huệ
-Tri Ân Mẹ - Thiên Uyên
- Trong Vòng Tay Mẹ - Hương Đan
- Từ Chồi Gie-sê - Trầm Hương
- Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng - Trầm Hương
- Từ miền Fatima - Thanh Thanh & Hải Ánh
- Từng Phút Từng Giây - Viết Chung
- Với Mẹ Con Dâng (*) - Hương Đan
- Vui Bên Mẹ ( với Thánh Thể )- Hải Ánh
- Xin Đặt Con vào Tim Mẹ - Hương Đan
- Xin Mẹ Dắt Dìu - Tiến Thành
- Vì Tình Yêu Của Mẹ - Hương Đan
- Xin Dâng Lên Mẹ - Tiến Thành
- Xin Me Đồng Hành Với Con ( Năm Truyền Giáo ) - Bạch Quỳnh
- Xin Mẹ Thương - Hương Đan
- Xin Vâng Như Mẹ- Lm Thái Nguyên
- Xin Dìu Con - Lm Thái Nguyên