KẾT LỄ

(*) = Âm hưởng nhạc dân tộc- Ca Kết Lễ - Thế Thông
- Chúa Sai Con Đi - Nguyễn Viết Sơn
- Cùng nhau Tiến Bước - Thế Thông
- Có Chúa Song Hành - Hải Ánh
- Đời Nhân Chứng - Nguyễn Viết Sơn
- Đi Vào Đời - Duy Tân
- Đường Trường Xa (*) - Nguyên Hồ
- Hành Khúc Lên Đường - Lm Thái Nguyên
- Hãy Ra Đi Bình An - Nguyên Hồ
- Lễ Đã Xong - Nguyên Hồ
- Lữ Hành Trần Gian - Duy Tân
- Nào Lên Đường (*) - Nguyên Hồ
- Ra Đi - Duy Tân
- Ra Về - Duy Tân
- Ta Ra Về (*) - Hải Ánh
- Tạ Lễ Gieo Lời Chúa - Nguyễn Chánh
- Ta Ra Về - Duy Tân
- Thánh Lễ Kết Nối (*) - Hải Ánh
- Thánh Lễ Kết Thúc - Duy Tân
- Thánh Lễ Xong - Nguyên Hồ
- Vui Lên Đường - Hải Ánh