LINH MỤC VÀ KHẤN DÒNG

(*)Âm hưởng nhạc dân tộc

- Ân Tình Thánh - Hương Đan
- Bài Ca Linh Mục - Duy Tân - Ân Đức
- Bước Thời Gian - Quốc Thái
- Chúa Đã Chọn Con - Hải Ánh
- Chúa Đã Chọn Con - Hương Phong
- Chúa Sai Con - Hùng Lân
- Chúa Vẫn Yêu Con - Trầm Hương
- Chúa Vẫn Yêu Con (tiếp theo)
- Con Chỉ Là... - Nguyễn Phan Nhật Nam
- Con Đã Tìm Thấy - Hương Đan
- Con Linh Mục - Tiến Dũng
- Con Muốn Theo Ngài - Hương Đan
- Con Xin Chọn Chúa - Tiến Thành
- Cùng Mẹ Con Hiến Dâng - Thiên Uyên
- Dâng Câu Cảm Tạ - Hương Đan
- Đời Dâng Hiến - Tiến Thành
- Đường Lên Dốc Đá - Vương Diệu
- Đuốc Sáng Tâm Linh - Trầm Hương
- 25 Năm Hồng Ân - Hương Đan
- Hai Mươi Lăm Năm- Thanh Thanh
- Hai Mươi Lăm Năm KHẤN DÒNG - Thiên Cung - Ánh Đăng
- Hai Mươi Lăm Năm (*) - Hải Ánh
- Hạnh Phúc Đời Hiến Dâng - Hiền Hòa
- Hát về Một Người - Duyên Quốc Kỳ
- Hoa Nở Trên Núi Cac-Mê-Lô - Nguyễn Viết Sơn
- Không Phải Con Đã Chọn Ngài
- Linh Mục Đời Đời
- Linh Mục Của Chúa - Hương Đan
- Linh Mục Của Chúa - Trầm Hương
- Linh Mục - Hiếu Anh
-Lời Trầm Yêu Thương - Hương Đan
- Một Lời Đoan Hứa - Thiên Hương
- Lời Cầu Cho Linh Mục - Vương Diệu
- Muôn Đời Tri Ân Chúa - Thiên Uyên
- Này Con Xin Đến - Thanh Thanh
- Nhạc Khúc Tri Ân - Thiên Uyên
-50 Năm (*) - Hải Ánh
- Phận Con Bé Nhỏ - Hương Đan
- Thánh Ý Ngài - Thế Thông
- Tình Yêu Tuyện Vời - Tiến Thành
- Tìm Về Nguồn Sống - Hương Đan
- Tình Ca Dâng Hiến - Hiền Hòa
- Tình Yêu Thiên Chúa - Kim Long
- Tám Mươi Năm - Hải Ánh
- Tôi Xin Chọn - Hải Ánh
- Trung Tín Trong Lời Thề - Thanh Thanh
- Ước Nguyện Đời Con - Hiền Hòa
- Xin Cho Con Gặp Ngài - Tiến Thành - Hương Đan
- Xin Một Lời Nguyện Ước - Anh Kha
- Xin Vâng - Vũ Lan