LỄ CƯỚI

(*) - Âm Hưởng Nhạc Dân Tộc

( Những Bài Ca Mới được để nơi đây.
Sau 6 tuần lễ, sẽ đưa xuống phần Mục Lục, theo thứ tự mẫu tự...)

....Không có bài...


- Bài Tình Ca - Hải Ánh
- Con Xin Dâng - Hải Ánh
- Dâng Lên Lời Kinh - Vĩnh Anh
- Duyên Vàng - Vũ Lan
- Giao Ước Tình Yêu - Nguyễn Viết Sơn
- Hát Lên Một Bài Ca - Hải Ánh
- Khúc Nhạc Tình Yêu - Nguyễn Viết Sơn
- LờiCầu Tình Yêu - Trần Hoà Yên
- Mùa Xuân Tình Yêu - Nguyễn Viết Sơn
- Một Tình Yêu (*) - Thế Thông
- Người Vợ Hiền - Bùi Đức Hà
- Người Thương Của Chúa - Lm Lê Đức
- Nguyện Dâng Lên(*) - Hải Ánh
- Nguyện Từ Đền Thánh - Thế Thông
- Ôi Sướng Vui (*) - Hoa Rừng
- Se Kết Tơ Hồng - Vũ Lan
- Tân Hôn Trước Toà Mẹ - Vương Diệu
- Tinh Yeu Dang Hien - Thanh Thanh
- Tình Yêu Dâng Mẹ - Duy Tân
- TânHôn Trước Toà Mẹ - Vương Diệu
- Tình Yêu Dâng Tiến - Duy Tân
- Tình Yêu Nguyện Cầu - Duy Tân
- Trước Nhanc - Thiên Uyên
- Xin Dắt Dìu Chúng Con - Tiến Thành
- Đáp Ca và Alleluia (*) - Hải Ánh