LỜI NGỎ........

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu quí vị những bài nhạc mới như một đáp ứng với những sinh hoạt Mục Vụ ngày càng đòi hỏûi theo với những đổi thay của thế giới đang ở vào Thiên Niên Kỷ III, một Thiên Kỷ Mở Rộng Cửa Đón Chúa.

  • Dù bài nhạc đã được các đấng thẩm quyền trong Giáo Hội phê chuẩn tại địa phương của tác giả, tuy nhiên chúng tôi đề nghị quí vị cũng nên tham khảo ý kiến với các đấng thẩm quyền nơi địa phương của quí vị trước khi sử dụng trong các sinh hoạt tôn giáo.
  • Chúng tôi khuyến khích quí vị sử dụng và phổ biến những bài hát này rộng rãi theo nhu cầu mục vụ đòi hỏi, để ca tụng Chúa, để cầu nguyệän, để tăng thêm sự sống động trong các giờ phụng vụ. Tuy nhiên sự sử dụng những bài hát này trong mọi hình thức thương mại phải được sự chấp thuận của các tác giả.
  • Đồng thời để làm phong phú kho tàng Thánh Ca Việt Nam, chúng tôi rất hân hạnh đón nhận những ý kiến và những sáng tác của quí vị, đặc biệt những bài thánh ca mang âm hưởng nhạc Dân Tộc. Xin liên lạc nhạc sĩ Hải Aùnh tại địa chỉ haianhlbt@hotmail.com.

    Nhạc Sĩ Hải Ánh
    Xin đa tạ.


  • Trở Về Trang Nhà