CA NHẬP LỄ

( Những bài ca sau đây được sắp xếp như những bài Ca nhập Lễ.Tuy nhiên những bài ca này cũng có thể sử dụng phù hợp cho nhiều trường hợp khác.Miễn là được lựa chọn theo bản văn phụng vụ liên hệ,hoặc theo "Ý Lễ" cử hành )


(*) = âm hưởng nhạc dân tộc


( Những Bài Ca Mới sẽ được để nơi đây.
Sau 4 tuần lễ sẽ đưa trở lại phần Mục Lục, theo thứ tự mẫu tự...)


....Không có bài....


Những Bài Hát sau đây được sắp xếp thứ tự theo thứ tự mẫu tự..

-Bước Vào Nhà Chúa - Vũ Lan
-Ca Lên Đi - Duyên Quốc Kỳ
- Chúng Ta Tiến Vào(*) - Hải Ánh
- Chúng Ta Tiến Vào(*) - Hải Ánh
- Cùng Ca Lên - Nguyên Hồ
- Cùng Về Nơi Đây - Uyên Khanh
- Đi Về Nhà Chúa a -Hương Đan


- Khi Tiến Vào (*) - Hoa Rừng
- Kinh Đầu Lễ - Nguyễn Văn Hoà
-Lên Đền Thánh - Thiên Uyên
- Lên Đền - Lm Thái Nguyên
- Muôn Dân Reo Mừng (*) - Tiến Thành - HA
- Nào Ta Mau Đến - Thế Thông
-Những Ai Đi Tìm Chúa - Vương Diệu
- Ôi Thánh Lễ
-Reo Vui - Oanh Sông Lam
- Ta Vui Mừng(*) - Hải Ánh
- Tiệc Thánh Nhiệm Mầu (Lễ Mình Máu Thánh) - Trầm Hương FMSR
-Tiến Lên Đền Thánh - Khổng Vĩnh Thành
- Tiến Vào Nhà Chúa
- Tiến Vào Thánh Đô - Thanh Thanh
- Tiến Về Nhà Cha- Thế Thông
- Tôi Vui Mừng (*)
- Tôi Sẽ Tiến Vào (*) - Hải Ánh
- Tình Si-on- Lm Gioan Hà Trần
- Tâm Tư Con - Thanh Thanh
-Tiến Vào Nhà Chúa - Thiên Uyên
- Vào Nhà Chúa- Hiếu Anh
- Về Đây Hỡi Ngàn Dân- Nguyên Hồ
- Về Nhà Cha (*) - Hải Ánh
-Về Nhà Chúa - Khổng Vĩnh Thành
-Vỗ Tay Reo Mừng Thiên Chúa - Nguyễn Sơn
-Vui Bước Lên(*) - Hải Ánh
- VuiĐến Đây(*) - Hải Ánh
- Vui Thay - Hà Lan


Những Bài Hát sau đây được sắp xếp thứ tự theo Lịch Phụng Vụ

- Vạn Tuế Chúa Là Vua - Hải Ánh
- Chúa Là Vua (ChủNhật 34 Thường niên-Lễ Chúa KiTô Vua) - Hải Ánh
- Chúa Nghĩ Đến (Chủ Nhật 33 Thường Niên) - Hải Ánh
- Xin Cho Lời Con (Chủ Nhật 32 Thường Niên)
- Lạy Chúa là Thiên Chúa (Chủ Nhật 31 Thường Niên)
-Những Ai Đi Tìm Chúa (Chủ Nhật 30 Thường Niên - Vương Diệu)

- Huớng Về Chúa (Chủ Nhật 30 Thường Niên)
- Con Kêu Van Ngài (Chủ Nhật 29 Thường Niên )
- Ôi lậy Chúa Trời (Chủ Nhật 28 Thường Niên )
- Chúa Tác Thành (Chủ Nhật 27 Thường Niên )
- Ngài Đã Tác Thành (Chủ Nhật 26 Thường Niên )
- Ngày Xưa Chúa Phán (Chủ Nhật 25 Thường Niên )
- Ai Trông Cậy (Chủ Nhật 24 Thường Niên )
- Chúa Là Đấng (Chủ Nhật 23 Thường Niên )
- Chúa Nhân Hậu (Chủ Nhật 22 Thường Niên )
- Xin Lắng Nghe (Chủ Nhật 21 Thường Niên )
- Chúa Là (Chủ Nhật 20 Thường Niên )
- Lạy Chúa Xin Đứng Lên (Chủ Nhật 19 Thường Niên )
- Con Kêu Cầu (Chủ Nhật 18 Thường Niên )
- Chúa Xây Nhà (Chủ Nhật 17 Thường Niên )
- Thiên Chúa Phù Trợ (Chủ Nhật 16 Thường Niên )
- Trong Công Minh (Chủ Nhật 15 Thường Niên )
- Trong Cung Đền Thánh Chúa (Chủ Nhật 14 Thường Niên)
- Hãy Reo Mừng (Chủ Nhật 13 Thường Niên)
- Chúa Là Sức Mạnh (Chủ Nhật XII Thường Niên)
-Vỗ Tay Reo Mừng Thiên Chúa - Nguyễn Sơn (Chủ Nhật XII Thường Niên)

- Xin Đừng Xa Con (*) (Chủ Nhật XI Thường Niên)
- Chúa Là Sự Sáng (Chủ Nhật X Thường Niên)
- Ai Kêu Cầu (Chủ Nhật 9 Thường niên)
- Vì Yêu Thương (Chủ Nhật 8 Thường niên)
- Con Vẫn Cậy Tin (Chủ Nhật 7 Thường niên)
- Trong Cánh Tay Ngài (Chủ Nhật 6 Thường niên)
- Vui Bước Lên (Chủ Nhật 5 Thường niên)
- Lạy Chúa (Chủ Nhật 4 Thường Niên)
- Hãy Hát Lên (Chủ Nhật 3 Thường Niên)
- Đất Nước Hoan Ca (Chủ Nhật 2 Thường Niên)
- Trời Mở Ra (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa)
- Đấng Thống Trị(Lễ Hiển Linh)
- Tuyên Xưng Rằng(Lễ Mẹ Thiên Chúa)
- Ý Chúa Thiên Thu(Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su)
- Chúa Nuôi Người(Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô)
- Tiệc Thánh Nhiệm Mầu (Lễ Mình Máu Thánh) - Trầm Hương FMSR
- Danh Thánh Ba Ngôi(Lễ Chúa Ba Ngôi)
- Tôn Vinh Chúa Ba Ngôi(Lễ Chúa Ba Ngôi)
-Vinh Danh Ba Ngôi - TTC
- Thánh Thần Chúa(Lễ Hiện Xuống)
- Nguyện Thánh Thần(Ca Nguyện Chúa Thánh Thần)
- Đi Tới Tận Cùng(Chủ Nhật VI Phục Sinh)
- Lời Ca Vinh Quang(Lễ Thăng Thiên)
- Khúc Tân Ca(Chủ Nhật V Phục Sinh)
- Chúa Đã Yêu Quý(Chủ Nhật IV Phục Sinh)
- Hãy Hoan Ca(Chủ Nhật III Phục Sinh)
- Như Trẻ Sơ Sinh(Chủ Nhật II Phục Sinh)
- Chúa Đã Phục Sinh(Chủ Nhật Phục Sinh)
- Vinh Dự Của Ta(Thứ Năm Tuần Thánh)
- Chúa Là Thiên Chúa(Chủ Nhật V Mùa Chay)
- Vui Lên Hỡi(Chủ Nhật IV Mùa Chay)
- Mắt Con Hướng Về(Chủ Nhật III Mùa Chay)
- Con Thưa Cùng Chúa(Chủ Nhật II Mùa Chay)
- Ai Kêu Cầu(Chủ Nhật I Mùa Chay)
- Chúa Đã Yêu Thương(Thứ Tư Lễ Tro)
- Hỡi Mây Ngàn(Chủ Nhật IV Mùa Vọng)
- Vui Lên(Chủ Nhật III Mùa Vọng)
- Hỡi Muôn Dân(Chủ Nhật II Mùa Vọng)
- Vươn Lên Tới Chúa (Chủ Nhật I Mùa Vọng)