THÁNG HOA

(*) = Âm hưởng nhạc dân tộc

Đức Mẹ

- Ca Khúc Tháng Hoa 2 - Duyên Quốc Kỳ
- Dâng Hoa Năm Sắc (*) - Hải Ánh
- Dâng Nhánh Hoa Hồng (Tiến Hoa) (*) - Hoài Đức
- Hoa Năm Sắc (*) - Hiếu Anh
- Khúc Hát Dâng Hoa - Hải Triều
- Mẹ Ngàn Hoa - Thế Thông
- Mùa Hoa Đẹp Tươi Đã Về (*) - Trầm Hương
- Mùa Hoa Về Rồi - Trầm Hương
- Tiến Hoa Tháng Năm - Anh Kha
- Tiến Hoa (3) (*) - Thế Thông

Ngày Hiền Mẫu

- Ân Nghĩa Mẹ Cha - Tiến Thành
- Có Một Tình Yêu - Bạch Quỳnh
- Dâng Lời Tạ Ơn (*) - Trần Hoà Yên
- Đoản Khúc Tình Mẹ (*) - Nguyên Hồ
- Hồng Ân Chúa Ban - Đinh Thanh Hiền
- Lời Ru - Thanh Thanh
- Lời Ru Của Mẹ - Trần Hoà Yên
- Nhớ Ơn Cha Mẹ - Trần Hoà Yên
- Nhớ Về Tình Mẹ Cha - Trầm Hương
- Tình Mẹ (*) - Hải Ánh
- Xin Chúa Thương - Trần Hoà Yên