THÁNH LỄ THIẾU NHI
(*) Âm Hưởng Nhạc Dân Tộc

Ca Nhập Lễ

- Bài Ca Chúc Tụng - Uyên Khanh
- Chúa Đã Sống Lại (*) - Lm Minh Kông
-Chúc Tụng Chúa Đi - Hải Ánh -
- Chúng Ta Tiến Vào (*) - Hải Ánh
- Cùng Ca Lên - Nguyên Hồ
-Cùng Về Đây - Hải Ánh -
- Cùng Về Nơi Đây - Uyên Khanh
- Dâng Lời Tạ Ơn - Hương Đan
- Hãy Về Đây - Nguyên Hồ
- Tình Yêu Thơ Bé - Thiên Uyên
- Vạn Tuế Chúa Là Vua - Nguyên Hồ
- Vào Nhà Chúa - Thiên Uyên
- Vui Bước Lên (*) - Hải ÁnhCa Dâng Lễ

- Biết Lấy Gì (*) - Hải Ánh
- Chân Thành Dâng - Nguyên Hồ
- Con Mến Yêu Dâng (*) - Uyên Khanh
- Cùng Dâng Lên (*) - Thiên Uyên - Hải Ánh
- Của Lễ Tình Yêu 5 - Hiếu Anh
- Của Lễ Dâng - Thiên Uyên
- Dâng Chúa Tuổi Thơ - Thiên Uyên
- Dâng Chúa Hiến Lễ Đời Con (*) - Hải Ánh
- Dâng Lên Chúa - Nguyên Hồ
- Dâng Tiến Lên (*) - Hoa Rừng
- Lấy Chi Dâng Tiến(*) - Hải Ánh
- Là Đây Bánh Miến(*) - Hải Ánh
- Lễ Vật Bài Ca (*) - Hải Ánh
-Mọn Hèn Dâng Lên - Hải Ánh -
- Một Bài Ca - Hải Ánh
- Tuổi Hồng Dâng Chúa - Hiền Hòa
- Tuổi Thơ Dâng Chúa 2 - Hiền Hòa
- Xin Dâng Lên - Hương Đan
- Xin Dâng Lên (*) - Uyên Khanh
- Xin Dâng Lên Bánh Thơm - Hải Ánh-
-Xin Tiến Dâng Lên-

Ca Nguyện - Hiệp Lễ

- Bài Ca Cảm Tạ (*) - Nguyên Hồ
- Cảm Tạ Chúa - Tiến Thành
- Câu Ca Tạ Ơn - Uyên Khanh
- Chúa Chăn Nuôi Tôi (*) - Thiên Uyên - Hải Ánh
- Chúa Ngự Trong Con - Cung Trầm
- Chúa Ở Bên Con - Cung Trầm
- Con Đường Giêsu - Cung Trầm
- Con Sẽ Hát - Hải Triều-
- Cung Điệu Dâng Chúa - Tiến Thành
- Đến Với Thầy (*) - Lm Khuất Dũng SSS
- Đường Về Trời - Cung Trầm
- Hạnh Phúc Nào Hơn - Hải Ánh
- Hãy Nhìn Đến (*) - Hải Ánh
- Khúc Hát Tin Yêu - Tiến Thành
- Lời Chúa - Hải Ánh
- Lòng Con Có Chúa - Hải Ánh
- Nén Bạc - Lm Khuất Dũng SSS
- Nguyện Xin Chúa Thánh Thần (*) - Hải Ánh
- Sống Lời Chúa (*) - Hải Ánh
- Đường Thập Giá - Cung Trầm
-Thân Con Bé Nhỏ -Vũ Văn Lịch-
- Tiệc Thánh Chúa - Cung Trầm
- Trở Về - Lm Khuất Dũng SSS
-Từ Đời Nay - Hải Ánh
- Xin Cho Con - Cung Trầm
- Xin Cho Nên Một - Hải Ánh
- Xin Dắt Dìu Con(*) - Hải Ánh
- Xin giữ Gìn Con (*) - Hải Ánh
- Xin Cho Con Yêu Chúa - Hương Đan
- Xin Hát Bài Tình Ca - Nguyên Hồ
- Yêu Thương Nhân Thế - Hải Ánh

Ca Kết Lễ

- Chào Chúa Con Về - Trần Hoà Yên
- Cùng Giê-Su lên đường - Hương Đan
- Đường Còn Dài - Nguyên Hồ
- Kinh Dâng Mình - Tiến Thành
- Hoà Vui Lên Đường - Hải Ánh
- Lễ Đã Xong - Nguyên Hồ
- Lễ Xong (*) - Uyên Khanh
- Sống Vui (*) - Hải Ánh
- Ta Lên Đường - Cung Trầm
- Thánh Lễ Hết Rồi (*) - Thiên Uyên - Hải Ánh
- Thánh Lễ Xong - Hải Ánh
- Từ Bây Giờ
- Vui Hát Bài Ca - Hải Ánh -


Đức Mẹ

- Ca Khúc Tháng Hoa 1 (*) -Duyên Quốc Kỳ
- Ca Khúc Trước Toà (*) -Duyên Quốc Kỳ
- Con Yêu Của Mẹ (*) -Thiên Uyên - Hải Ánh
- Con Yêu Mẹ - Hải Ánh
- Dâng Mẹ Đời Con - Thiên Uyên
- Dâng Hoa Kính Mẹ (*) - Hải Ánh
- Điệp Khúc Yêu Thương (*) - Hải Ánh
- Hoa Mân Côi (*) - Hải Ánh
- Hợp Với Sứ Thần - Tiến Thành
- Lời Mẹ Dạy (*) - Uyên Khanh
- Linh Hồn Tôi (*) - Hải Ánh
- Linh Hồn Tôi - Hải Ánh
- Mẹ La Vang (*) - Hải Ánh
-Mừng Vui Lên Vương Diệu -
- Tạ Ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Hoàng Vũ
- Trong Tay Mẹ - Cung Trầm
- Trước Nhan Mẹ(*) - Hải Ánh
- Tung Hô Maria (Mẹ LaVang) - Thiên Quang
- Vui Bên Mẹ ( với Thánh Thể ) - Hải Ánh