Xuân Và Tết Nguyên Đán
(*) = Âm hưởng nhạc dân tộc

( Những Bài Ca Mới được để nơi đây.
Sau 4 tuần lễ sẽ đưa xuống phần mục lục, theo thứ tự mẫu tự..)
- Bốn Mùa Yêu Chúa - Lm Duy Thiên
- Ca Mừng Xuân - Thiên Uyên
- Cảm Tạ Chúa Xuân - Vinh An
- Chúa Là Mùa Xuân - Hải Ánh
- Cúi Xin (*) - Trần Anh Linh
- Dâng Chúa Ngày Xuân - Lm Thái Nguyên
- Dâng Chúa Xuân - Hương Đan
- Dâng Chúa Mùa Xuân mới - Lm Lê Đức
- Giây Phút Giao Thừa - Tiến Thành
- Hiến Lễ Đầu Xuân - Lm Thái Nguyên
-Mẹ Là Mùa Xuân- Hương Đan
- Năm Mới Chúa Ban - Thanh Thanh
- Nắng Xuân Về- Hải Ánh
-Ngày Xuân Dâng Cha- Hương Đan
- Ngày Xuân Tạ Ơn - Tri Ân
- Nụ Tầm Xuân Dâng Cha Mẹ (*) - Duyên Quốc Kỳ
- Xuân Đã Về (*) - Hải Ánh
- Xuân Nhớ Ơn - Lm Khuất Dũng SSS
- Xuân Tạ Ơn- Hương Đan
- Xuân Tạ Ơn (*) - Hùng Lân
- Xuân Hồng Ân - Hải Ánh
- Xuân Hồng Ân - Hương Đan
- Xuân Hy Vọng - Hùng Lân
- Xuân Sang -Từ Giang


Đáp Ca và Alleluia
- Đáp Ca Lễ- Thánh Hóa Công Việc (*)
- Alleluia Lễ -Thánh Hóa Công Việc
 • Đáp Ca- JXR
 • Alleluia- JXR

  - Đáp Ca Lễ - Kính Nhớ Tổ Tiên
  - Alleluia Lễ -Kính Nhớ Tổ Tiên
 • Đáp Ca và Alleluia - JXR

  - Đáp Ca Lễ- Minh Niên
  - Alleluia Lễ- Minh Niên
 • Đáp Ca và Alleluia - JXR

  - Đáp Ca Lễ -Giao Thừa (*)
  - Alleluia Lễ -Giao Thừa
 • Đáp Ca và Alleluia - JXR