Mùa Vọng Và Giáng Sinh
(*) Âm hưởng nhạc dân tộc

Giáng Sinh
( Những Bài Ca Mới được để nơi đây.
Sau khi Mùa Lễ kết thúc sẽ đưa xuống phần mục lục, theo thứ tự mẫu tự...)
- Bên Máng Cỏ
- Ca Ngợi EMMANUEL - Hùng Lân
- Chào Mừng Chúa Giáng Sinh - Hùng Lân
-Chúa Giáng Sinh - Song Kiều
- Con Biết Lấy Chi (*) - Hải Ánh
- Có Một Đêm Xưa - Hải Ánh
- Con Biết Lấy Chi- Tiến Thành
- Con Lặng Yên- Hương Đan
- Của Lễ Tiến Dâng Hiền Hòa
- Của Lễ Mục Đồng (*) - Nguyễn Viết Sơn
- Chuyện Một Tình Thương - Lm Thái Nguyên
- Đêm An Bình - Hoàng Vũ
- Đón Nhận Giáng Sinh - Trầm HươngFMSR
- Đêm Nay - Hải Ánh
- Đêm Nay Con Chúa Đã Giáng Sinh (*) (Dâng Lễ ) - Hải Ánh
- Đêm Nay Chúa Giáng Sinh - Từ Giang
- Đêm Đông Dâng Chúa - Lm Thái Nguyên
- EmMaNuEl - Hương Đan
- Giáng Sinh Nguyện Cầu- Hương Đan
- Hân Hoan Hát Mừng - Hoàng Phúc
- Hát Mừng Giáng Sinh - Hoàng Ngô
- Hỡi Mục Đồng (Lễ Thánh Gia) - Duy Tân
- Lễ Vật Dâng Cha - Bạch Quỳnh
- Lời Chúa Hứa - Vương Diệu
- Lễ Hiển Linh - Ca Nhập Lễ,(Đấng Thống Trị) - Hải Ánh
- Một Bài Ca Mới - Duy Tân
- Một Đêm Đông (*) - Hải Ánh
- Một Trẻ Thơ - Hải Ánh
- Mừng Chúa Giáng Trần - Hoàng Vũ
- Mừng Đấng Cứu Tinh - Vương Diệu
- Ngài Đến - Thế Thông
- Nhớ Một Đêm Đông - Tiến Thành
- Noen Trong Ánh Huy Hoàng - Trường Thanh
- Noel Về - Bạch Quỳnh
- Nỗi Niềm Đêm Noen - Thế Thông
- Noel Đêm Linh Thiêng- Hương Đan
- No-En Đêm Thần Thánh - Thế Thông
- Theo Chân Mục Đồng - Tiến Thành
- Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta - Hương Đan/i>
- Tiến Về Belem - Hoàng Vũ
-Tình Yêu Chúa Đã Đến - Trầm HươngFMSR
- Trong Hang Đá Nhỏ (*) - Việt Khôi
- Tin Vui Trời Be-Lem - Trầm HươngFMSR
- Trên Đồng Be-Lem - Hải Ánh
- Trước Nôi Chúa Hài Đồng - Trầm HươngFMSR
- Vinh Danh Thiên Chúa - Hoàng Vũ


Mùa Vọng

( Những Bài Ca Mới được để nơi đây.
Sau khi Mùa Lễ kết thúc sẽ đưa xuống phần mục lục, theo thứ tự mẫu tự...)- Chào Đấng Cứu Tinh (Chủ Nhật 3 Mùa Vọng) - Trầm HươngFMSR
- Chúa Sẽ Đến Cứu Độ (Chủ Nhật 2 Mùa Vọng) - Trầm HươngFMSR
- Con Vươn Hồn Lên - Trầm HươngFMSR
- Đứng Dậy - Duy Tân
- Dọn Đường Chúa - Nguyễn Viết Sơn
- Hãy Đổ Sương Mai (Chủ Nhật 4 Mùa Vọng) - Trầm HươngFMSR
- Hãy Vui Mừng - Duy Tân
- Hạt Mưa Thánh ân - Thế Thông
- Hỡi Mây Ngàn - Hải Ánh
- Hãy Vui Lên - Thanh Thanh
- Hỡi Muôn Dân - Hải Ánh
- Hỡi Các Tầng Trời - Trầm HươngFMSR
- Hỡi Dân Si-on - Trầm HươngFMSR
- Hồn Con Mong Đợi Chúa - Hương Đan
- Lạy Trời Hãy Mưa Sương Xuống - Trường Thanh
- Lời Vọng - Lm Thái Nguyên
- Nâng Hồn Lên Chúa (Chủ Nhật 1 Mùa Vọng) - Trầm HươngFMSR
- Ngài Đến - Thế Thông
- Nhớ Về Thánh Đô - Chân Tâm
- Thánh Ca Lưu Đày - Trường Thanh
- Tiếng Kêu Trong Sa Mạc - Trường Thanh
- Trần Gian Khát Mong - Hiền Hòa
- Tôi Hằng Ước Mơ - Trường Thanh
- Vui Lên - Hải Ánh
- Vui Vui Lên - Thanh Thanh
- Vui Luôn Trong Chúa - Trầm HươngFMSR
- Vươn Lên Tới Chúa - Hải Ánh
- Xin Ngài Hãy Đến - Trầm HươngFMSR
- Xin Ngài Mau Đến - Kim Oanh
- Xin Ngài Ở Giữa Chúng Con - Trầm HươngFMSR