HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG NHÀ (homepage) SIMON HÒA ĐÀLẠT

 

Khi bạn vào trang Simon Hoà Đàlạt, bạn sẽ thấy trang nhà (home page) có hai cột: cột số 1 bên trái, là Mục Lục (Content) và cột số 2, bên phải, là trang trình bày (display) như sau:

Cột Mục Lục là “bản đồ chỉ đường” để bạn truy tìm các tài liệu, cột này rất ít thay đổi, ngoài trừ mầu sắc.  Cột Trình Bày là trang hiển thị bài hay tài liệu mà bạn đang truy tới, hình và các links sẽ được cập nhật và thay đổi mỗi ngày và mỗi tuần. 

 

Nếu trên màn hình của bạn không có hai cột này, thì bạn cần phải điều chỉnh máy một chút.  Xin bạn làm như sau: Hãy ra khỏi trang Simon Hòa, nhưng vẫn trong Internet Explorer, xin bấm:

 

Cách truy tìm tài liệu trong trang Simon Hòa.  Con đường độc nhất là dùng cột Mục Lục bên trái, như hình sau:

Trong cột Mục Lục này có tất cả 18 dòng chữ; mỗi dòng chữ là một đề mục chính.  Bạn hãy bấm vào các đề mục này, nó sẽ tự động dãn ra các tiểu mục mới (subfolder). Tại đây bạn lại có thể chọn các đề mục mới.  Ngay khi bấm vào các tiểu đề mục này, trang Mục Lục của tiểu đề mục này sẽ hiện lên trang Trình Bày bên phải (tức cột số 2). Cứ thế bạn truy tìm trên các đề mục chính khác. 

          Thí dụ trong cột Mục Lục, bạn bấm mục “Sống Đạo Giữa Đời”, thì cột sẽ dãn ra 10 tiểu mục khác bên dưới: Gia đình, giáo dục, cầu nguyện là gì?, Cầu nguyện chung,..... Nếu bạn bấm bất cứ tiểu mục nào, bạn sẽ thấy trang Mục Lục của tiều mục đó xuất hiện bên trang phải, tức cột số 2.  Ngoài ra nếu bạn bấm folder “Cầu Nguyện Chung”, thì nó cũng dãn ra một tiểu tiểu mục khác nữa như hình trên: Giờ Chầu Thánh Thể, Giờ Thánh.....

 

Ngoài ra để trang home page của trang web Simon Hòa Đàlạt  hiển thị đúng mức, màn ảnh của bạn cần điều chỉnh 1024 X 768 pixels.

 

Ban Biên Tập


Về Trang Thông Báo