THÔNG BÁO

THAY ĐỔI TRANG BÌA

 

Kính thưa quí đọc gỉa,

 

Kể từ Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 4-6-2006, một phần trang bìa của Web Simon Hòa Đàlạt đã thay đổi.  Đây là một cố gắng giúp độc giả truy cập dễ dàng hơn, gọn gàng hơn và cũng nhìn sống động hơn. Để giúp đọc giả quen với những sắp xếp mới này, sau đây là những chỉ dẫn:

1.    Cột Mục Lục không có thay đổi gì.  Chỉ các mục thường xuyên cập nhật vẫn xuất hiện ở ngay trang bìa đã được thay đổi cách sắp xếp mà thôi. Ngoài ra cũng trang này, nay thêm một mục nữa là eBooks.

2.    Các đề mục với các tiểu mục được đặt trong các  khung với các hình + và – góc trên, bên phải.  Bình thường, khi mới vào trang bìa các tiểu mục này không xuất hiện tất cả một lần.  Muốn xem tất cả, đọc gỉa cần phải bấm các nút + và – ở tại đề mục độc gỉa muốn truy tìm như hình sau:

           

3.    Ngoài ra để hiển thị đúng mức các trang trên web Simon Hòa Đàlạt, thì màn ảnh của quí vị nên điều chỉnh độ nhuyễn (screen resolution) là 1024 X 768 pixels

 

Với những cố gắng trong khả năng hạn hẹp, chúng tôi hy vọng quí vị sẽ thoái mái và dễ dàng truy tìm các tài liệu bổ ích trên trang Web Simon Hòa Đàlạt.

 

Trân trọng cám ơn.

Ban Biên Tập

Ngày 4-6-2006


Về Trang Thông Báo