Cha Giuse Đỗ Vân Lực,

Tu sĩ Đa Minh

Phó xứ Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức

Houston, Texas, USA

Sinh ngày 02/03/1945

Khấn Dòng ngày 06/09/1966

Lãnh tác vụ Linh mục ngày 27/04/1974

Tạ thế ngày 29/05/2009

 

TIỂU SỬ

 

 

§        Sinh ngày 2 tháng 3 năm 1945 tại Đồng Giới, Hải Phòng, Việt Nam.

§        Gia nhập Tập Viện Đa Minh, ngày 05/09/1965, tại Tu viện Thánh Tôma, Vũng Tàu.

§        Khấn dòng Đa Minh ngày 6 tháng 9 năm 1966

§        Học triết và thần học từ 1966 – 1973 tại Học viện Đa Minh Thủ Đức.

§        Lãnh tác vụ Linh Mục ngày 27 tháng 4 năm 1974

§        Được bổ nhiệm vào Tu viện Đa Minh Mân Côi Gò Vấp từ năm1974 đến 1987.

§        Tu nghiệp tại Úc  từ năm1988 đến 1998.

§        Qua Mỹ 1998 và làm cha phó tại

Ø     Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Houston, TX 1998-2003.

Ø     Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Houston, TX 2003-2009.

§        Tốt nghiệp Tiến Sĩ Mục Vụ tại Houston Graduate School of Theology năm 2003.

 

CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG, ĐỌC KINH

VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG

 

CHA GIUSE ĐỖ VÂN LỰC, O.P.

 

Thi hài được quàn tại Nhà quàn American Heritage Funeral :

10710 Veterans Memorial Dr, Houston, TX 77038 / 281 445-0050

 

Thi hài được chuyển tới các Nhà Thờ để tín hữu cầu nguyện thăm viếng theo ngày :

 

Chiều Thứ Tư 03/06/2009

6:00 – 7:00       Thánh Lễ    

7:00 -  9:00      Thăm Viếng và Cầu Nguyện.

Tại Nhà Thờ Cộng đoàn Đức Mẹ Fatima

 

Chiều Thứ Năm 04/06/2009

6:00 – 7:00       Thánh Lễ    

7:00 -  9:00      Thăm Viếng và Cầu Nguyện.

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

 

Chiều Thứ Sáu 05/06/2009

4:00 – 6:30       Thăm Viếng và Cầu Nguyện.

6:30 – 7:30       Thánh Lễ    

7:30 -  9:00      Thăm Viếng và Cầu Nguyện.

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức

 

Sáng Thứ Bảy 06/06/2009     10:00  Thánh Lễ An Táng

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức

 

Linh cữu sẽ được đưa về Canada và an táng tại nghĩa trang của Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại.

 

 

 

Gia đình Simon Hòa Đalạt hiệp thông cùng Dòng Đaminh Việt Nam, giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức Houston, TX và toàn thể tang quyến, xin Chúa đưa linh hồn cha Giuse sớm hưởng Thánh Nhan Chúa cùng với Đức Mẹ và các Thánh trên Thiên Đàng.

 

Cha Đỗ Vân Lực là một cộng tác viên thường trực và là người khai sinh và phụ trách mục Phúc Âm Nhật Ký trên web simonhoadalat.com từ nhiều năm qua.  Qua sự ra đi này, chắc chắn sẽ để lại luyến tiếc trong lòng nhiều đọc giả. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho cha cho những đóng góp và hy sinh của cha cho Giáo Hội Việt Nam và cho đọc giả của web Simon Hòa Đalạt. Thay lời cho độc giả, Ban Biên tập web Simon Hòa Đalạt, chúng con xin cám ơn và vĩnh biệt cha.  

 

Thành kính


Về Trang Thông Báo