Nhân dịp kỷ niệm 40 năm lãnh nhận thiên chức linh mục (ngày 18-12-1971) của:

 

Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đalạt

cha Micae Trần Đình Quảng, giám đốc đại chủng viện Đàlạt,

 

gia đình Simon Hòa Hải Ngoại xin kính chúc mừng Đức Cha Antôn và cha Giám Đốc Micae.

Xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân và nghị lực để Đức Cha và cha Giám Đốc

hoàn thành sứ vụ mục tử mà Thiên Chúa trao ban.

 

Gia đình Simon Hòa Hải Ngoại