Kính thưa quý ân nhân và đọc giả Simonhoadalat.com,

Sau một thời gian tạm ngưng để nâng cấp, điều chỉnh và sửa chữa một số những an ninh kỹ thuật, nay 4 chương trình bác ái của Giáo Phận: Chương Trình Khuyến Học, Tủ Thuốc Cho Người Nghèo, Sửa Nhà Ở Cho Người Nghèo và Chén Cơm Người Già Neo Đơn đã mở lại để đón nhận những đóng góp tài chánh hầu phục vụ cho người có những hoàn cảnh khó khăn.

Trong suốt hơn 10 năm qua, bốn chương trình này đã giúp cho rất nhiều gia đình, các người già và  các trẻ em. Riêng chương trình Khuyến Học đã giúp cho hằng ngàn trẻ em đã hoàn thành các bậc từ Mẫu Giáo tới Trung Học qua sự điều hành của Ban Bác Ái Xã Hội của Giáo Phận cũng như chăm sóc tận tâm của các nữ tu trong Giáo Phận.

Ước mong việc mở lại 4 chương trình này sẽ tiếp tục nhận được sự nâng đỡ tinh thần và lòng quảng đại của quý ân nhân khắp nơi trên thế giới, để làm vơi đi những nổi bất hạnh của các anh chị em đồng loại, rơi vào những hoàn cảnh khó khăn có cơ hội vươn lên, sống đúng với phẩm giá con người.

Xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân và đọc giả simonhoadalat.

California ngày Thứ Tư Lễ Tro

18-2-2015