Thông Báo Kính Mời Đón Xem Trực Tuyến

 

Nhân dịp nhà Dòng Chứng Nhân Đức Tin dâng Lễ Tạ Ơn Mừng Thiết Lập Nhà Dòng, website Simon Hòa Đalạt kính mời quý độc giả đón xem trực tuyến 2 sự kiện:

-      Đêm Diễn Nguyện, Thứ Bẩy ngày 23-1-2021 – lúc 19:00 (ngày và giờ VN)

-      Thánh Lễ Tạ Ơn, Chúa Nhật ngày 24-1-2021 – lúc 9:30 (ngày và giờ VN)

Cả hai buổi trực tuyến đều có trên website simonhoadalat.com

Trân trọng cám ơn

Ban Biên Tập