THÔNG BÁO

v/v Trang bìa Simon Hoà Đàlạt sẽ thay đổi.

 

Kính thưa quí độc gỉa,

 

Kể từ ngày 2 tháng 7 năm 2004, trang bìa của website Simonhoadalat sẽ thay đổi để đáp ứng những nhu cầu hiện tại.

Việc thay đổi này nhằm các mục tiêu sau:

1.   Sắp xếp lại các đề mục cho hợp lý hơn.

2.   Việc truy tìm bài vở, tài liệu dễ dàng hơn, nhanh hơn.

3.   Tạm thời đóng các mục ít độc giả và thêm một các mục mới như Thông báo, Giới thiệu các Website theo yêu cầu.

4.   Giúp Netscape và các browsers trong Linux có thể truy cập website Simonhoadalat dễ dàng mà trước kia không thể được.

 

Trong thời gian chuyển đổi này chắc chắn không thể tránh được những trục trặc kỹ thuật.  Vậy mong độc gỉa vui lòng kiên nhẫn và thông cảm cho.

 

Trân trọng

Simonhoadalat

27-6-2004


Về Trang Thông Báo