Linh Mục Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Đức Từ Chức

Đức Hồng y Reinhard Marx và cha Hans Langendörfer (trái) | Photo: EWTN.TV

Vietnamese.rvasia.org - 27/02/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Sau Đức Hồng y Reinhard Marx từ chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đến lượt sự từ chức của linh mục Tổng thư ký Hội đồng này, là cha Hans Langendörfer, sau 24 năm đảm nhận chức vụ này (1996).

Cũng như việc từ chức của Đức Hồng y Marx, việc từ nhiệm của cha Langendorfer, 68 tuổi, dòng Tên, gây ngạc nhiên cho nhiều người. Cha cho biết có thể người kế nhiệm cha sẽ là một phụ nữ, hoặc một người không phải là linh mục.

Nếu đúng như tiên báo của cha Langendörfer, thì đây sẽ là lần đầu tiên trong 172 năm lịch sử, Hội đồng Giám mục Đức có một vị Tổng thư ký không phải là một linh mục. Tuyên bố hôm 25/02 vừa qua, cha nói: “Tôi xác tín rằng nay đã đến thời điểm tốt để chuyển giao chức vụ này cho người trẻ hơn”.

Hội đồng Giám mục năm nước Bắc Âu cũng có một phụ nữ giữ chức vụ Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, đó là nữ tu Anna Marija Kaschner.

Hôm 11/02 vừa qua, Đức Hồng y Marx, Tổng giám mục Giáo phận Munich, tuyên bố ngài sẽ không chấp nhận làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức thêm một nhiệm kỳ sáu năm nữa, và trong khóa họp mùa xuân từ ngày 02/03 tới đây, các giám mục Đức sẽ bầu một vị chủ tịch mới.

Cũng như Đức Hồng y Marx, cha Langendörfer cũng được coi là một người cấp tiến, chủ trương dân chủ hóa Giáo hội Công giáo, bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, truyền chức linh mục cho những người có gia đình và phụ nữ, thay đổi luân lý tính dục của Giáo hội Công giáo. Đó là những điều mà Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo Đức đang nhắm tới. (KNA 25-2-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 2, 2020