THÁNG 10, NĂM 2013

"... Tuy nhiên, đôi khi, các gia đình cảm thấy lẻ loi trong trách nhiệm của mình. Cần phải làm gì? Ở đây, nơi mà người ta nhận ra một tình yêu rất cụ thể, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng: hãy nhân rộng những hoạt động của nền văn hóa đón nhận này, những hành động mà trên hết được làm sống động bởi tình yêu Kitô giáo sâu sắc, tình yêu Đức Kitô bị đóng đình, thân mình Đức Kitô, những hoạt động nơi ấy, những người lao động có chuyên môn, khả năng và được trả công thích đáng kết hợp với những người thiện nguyện hình thành một kho tàng vô giá. ..."
(Đức Thánh Cha muốn nhắn nhủ với các bệnh nhân nơi Viện Serafico, một Viện chăm sóc các bệnh nhân khuyết tật ở Assisi, quê hương của thánh Phanxicô Assisi. 4-10-2013)