ĐGH Phanxicô mở cửa Năm Thánh nhà thờ Chính Tòa Bangui, nước Cộng Hòa Trung Phi, ngày Chúa Nhật 20-11-2015


THÁNG 12, NĂM 2015