Bài 17:

GIAO ƯỚC SINAI

 

- Lời Chúa: Xh   19, 4-6

-Ý chính: Thiên Chúa  đã thiết lập giao ước với dân Chúa tại núi Sinai, Ngài hứa bảo vệ dân Chúa, còn dân thì phải tuân theo giữ luật Chúa .

- Giáo cụ trực quan: *Tranh : Môsê nhận luật (Số 23).

                                   * Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 18 trang 24-26.

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ  

         Lạy Chúa Thánh Thần, cúi xin Chúa thánh hoá tâm hồn mỗi người chúng con . Ước gì trong giờ học này chúng con cảm nhận sâu hơn tình Chúa thương chúng con và hiểu biết thêm những hướng dẫn của Chúa để chúng con luôn đi trong đường lối Chúa qua những điều luật Chúa đã ban hành tại núi Xi-nai.

 Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần.

II . DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+Ôn bài cũ :

-Lễ vượt qua là gì ? ( Lễ kỷ niệm việc Thiên Chúa giải thoát dân Israel thoát ách nô lệ Ai Cập)

-Lễ vượt qua báo trước điều gì ? (Báo trước việc Chúa Giêsu chịu chết và sống lại để giải thoát con nguời khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết).

-Biến cố đi qua biển đỏ báo trước điều gì ? (Bí tích Rửa tội).

+Kiểm tra quyết tâm.

Trong tuần qua các em có cố gắng không cãi cọ, đánh nhau để nói cho các bạn bè chưa có đạo biết Thiên Chúa luôn yêu thương họ chưa ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa .

Hôm nay chúng ta học bài “Giao Ước Sinai”. Trước khi đi vào bài học, anh (chị) kể cho các em nghe câu chuyện về ông quan tòa Hugo Black.

Ông quan toà Hugo Black thuộc tối cao pháp viện Hoa Kỳ rất nổi tiếng về tinh thần triệt để tôn trọng hiến pháp. Lúc nào ông cũng mang theo một bản hiến pháp trong mình.

Một buổi sáng nọ, nhà báo Sydney Zion thấy ông đang đứng trong hành lang của tòa nhà Tối cao Pháp viện với điệu bộ lúng túng, hết sờ túi áo này lại mở cặp giấy lục soát như đang tìm kiếm một cái gì quan trọng lắm. Nhà báo tiến lại gần và hỏi : ”Thưa ông, hình như ông làm mất một vật gì? Không biết tôi có thể giúp ông được gì không? ”

Ông quan tòa ngẩng lên và nói: “Có lẽ sáng nay tôi đã bỏ quên bản hiến pháp ở nhà. Xin lỗi, ông có thể cho tôi mượn bản hiến pháp của ông đang mang theo có được không?”. Ông nói thêm : “Nhiệm vụ của tối cao pháp viện là bảo vệ hiến pháp. Hiến pháp là kim chỉ nam cho quốc gia dân tộc nói chung và công việc của tôi nói riêng, nên tôi luôn mang theo một bản để tra cứu, để khỏi xẩy ra những vụ lỡ lầm có thể đưa đến những quyết định sai với hiến pháp”.

Cũng vậy, sau khi ra khỏi nước Ai Cập, Thiên Chúa muốn thiết lập con cháu ông Abraham, Isaac và Giacob thành một dân tộc có tổ chức. Vì thế, khi đi đến núi Sinai, Ngài ban cho họ một bản hiếp pháp, tức là các lề luật qua ông Môsê. Ông Môsê hỏi ý kiến dân chúng, dân chúng đồng ý tuân giữ. Vì có sự thỏa thuận giữa hai bên : Thiên Chúa và dân người nên bản hiến pháp này còn gọi là Giao ước : Giao Ước Sinai.

     Thiên Chúa đã nói gì khi hứa ban giao ước cho ông Môsê?  Để giải đáp thắc mắc này, mời các em đứng lên lắng nghe lời Chúa .

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

      Xh 19, 4-6.

IV.   GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/Dẫn giải Lời Chúa .

-Qua đoạn Lời Chúa các em vừa nghe, ông Môsê đã gặp Thiên Chúa ở đâu ? (Trên núi Sinai).

-Khi hứa ban giao ước cho dân Israel, Thiên Chúa đã nói gì với ông Môsê? (Dân Israel là sở hữu riêng của Chúa, sẽ là một vương quốc tư tế, một dân thánh nếu dân chúng tuân giữ giao ước).

Để nắm được nội dung của bản giao ước này, các em hãy mở sách Chúa nói với trẻ em trang 24 và cùng đọc đoạn 18.

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về giao ước này trong phần bài học dưới đây.

2/Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1: Giao ước Sinai là gì ?

-Khi một người cho người khác vay một món tiền nào đó thường người ta viết một bản văn quy định người vay sẽ phải trả lời bao nhiêu và bao giờ phải trả lại tiền vay. Người ta gọi bản văn này là gì ? (Tờ giấy giao kèo, cam kết hay là tờ giao ước).

-Vậy giao ước là gì ? (Là khi người ta thỏa thuận với nhau về một điều gì đó và đưa ra những qui định mà hai bên phải thi hành).

Cũng thế, tại núi Sinai, Thiên Chúa và dân Israel đã giao ước với nhau: Thiên Chúa coi dân Israel là dân riêng của Ngài, Ngài sẽ gìn giữ và bảo vệ họï- còn dân Israel chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa qua việc tuân giữ các giới luật Ngài quy định.       

Đọc chung câu 1 .

Câu 2+3 : Luật Thiên Chúa là gì và được Thiên Chúa tóm tắt thế nào ?  

-Ở nhà trường mà các em đang theo học có đề ra các nội quy, luật lệ để các em tuân giữ không? (Có). Em nào cho một ví dụ ? (Nghỉ học phải xin phép).

-Khi lái xe ngoài đường, các em có phải giữ luật đi đường không ?  (Có).

-Tại sao lại có các luật lệ đó ?  Luật lệ đó được quy định là vì ai? (Vì muốn các học sinh học hành giỏi giang mà nhà trường có luật lệ, muốn người đi ngoài đường không bị tai nạn mà có luật đi đường. Như thế luât lệ được đặt ra là vì muốn bảo vệ chính chúng ta).

Cũng vậy, để chúng ta luôn sống xứng đáng là con người và là con Chúa, được hạnh phúc, Thiên Chúa cũng đã đưa ra một số luật lệ để con người tuân giữ. Các em nhìn lên bức tranh vẽ ông Môsê đang nhận luật từ Thiên Chúa(Số 23) để thấy chính Thiên Chúa đã ban lề luật cho dân Ngài .

- Chúa đã tóm tắt lề luật của Ngài ở đâu? (Trong 10 giới răn).

Đọc chung câu 2+3.

Câu 4: Giao ước Sinai là hình ảnh báo trước điều gì ?

Sách Xuất hành viết về buổi ký kết giao ước Sinai như sau : ông Môsê lấy nửa phần máu con bò bị giết để tế lễ đổ vào chậu, còn nửa kia rảy lên bàn thờ. Sau đó ông đọc bản Giao ước cho dân nghe. Toàn dân thưa to họ sẽ tuân theo và thi hành tất cả những gì Thiên Chúa phán. Bấy giờ ông Môsê lấy máu trong chậu rảy trên dân và nói rằng đây là máu giao ước.

-Như thế, giao ước Sinai được ký kết bằng máu gì? (Máu bò).

-Vì giao ước này chỉ được ký kết bằng máu của loài vật và chỉ ký kết riêng với dân Israel, vậy giao ước này có giá trị mãi mãi và có giá trị với toàn thể nhân loại ở mọi thời và mọi nơi không ?  (Không, nó chỉ có giá trị tạm thời và giới hạn với dân Israel thôi).

-Thiên Chúa có ý định gì trong việc ký kết giao ước với dân Israel? (Ngài thương yêu hết mọi người và muốn cứu hết mọi người ở mọi nơi và mọi thời).

-Do đó, việc ký kết giao ước Sinai là hình ảnh báo trước điều gì ? (Báo trước giao ước mới, giao ước vĩnh cửu mà Ngài sẽ ký kết với toàn thể nhân loại bằng chính máu Đức Giêsu Kitô).

Đọc chung câu 4.

Như vậy, bài học Giáo lý hôm nay cho biết Chúa thiết lập con cháu ông Abraham thành một dân tộc, dân riêng của Chúa qua một giao ước gọi là Giao ước Sinai. Giao ước này quy định rằng : Chúa sẽ coi dân Israel là dân riêng của Ngài, Ngài sẽ bảo vệ dân, còn dân coi Chúa là Thiên Chúa của mình qua việc giữ những điều giao ước quy định là 10 giới răn. Giao ước này báo trước Giao ước mới sẽ được ký kết giữa Chúa và toàn thể nhân loại bằng Máu của Chúa Giêsu Kitô.

V . CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/Gợi tâm tình .

Thiên Chúa muốn cho mọi người được sống hạnh phúc. Ngoài việc cứu dân khỏi những khổ đau, Ngài còn chỉ đường cho con người đi đến hạnh phúc. Mười giới răn là con đường đi đến hạnh phúc. Nhưng chúng ta thường hay nghĩ cách khác : sống theo ý mình mới có hạnh phúc. Nhiều lần chúng ta đã sống như thế. Có lẽ sau mỗi lần sống theo ý mình, chúng ta cảm thấy lương tâm áy náy, gặp phải thất bại, không làm hài lòng cha mẹ, làm người khác khó chịu. Vì vậy, giờ đây chúng ta hãy khiêm tốn xin Chúa giúp chúng ta thay đổi cách nghĩ, cách sống của chúng ta.

2/Lời nguyện .

       Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con xin tạ ơn Cha vì Cha đã ban lề luậït hướng dẫn chúng con đi theo đường lối của Cha để đạt được hạnh phúc. Xin Cha thương giúp chúng con biết tuân giữ các điều Cha dạy để chúng con luôn được thuộc trọn về Cha, được  Cha yêu thương  che chở, giữ gìn . Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

VI.     SINH HOẠT :

Người điều khiển

Tất cả

(chỉ vào mình) Ta là ai?

Mô sê

(chỉ vào các em) Ngươi là ai?                                        

Dân Chúa 

(tay cầm quyển sách giả làm bia đá) Đây là gì?                                           

Bia đá

Đây ghi gì ?

10 Điều răn

Ngươi nhận không ?

Xin nhận

Ngươi hứa không ? 

Xin hứa

Chúng ta cùng 

Tạ ơn Chúa.

VII.   BÀI TẬP :         Các em hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

1.     Qua giao ước Sinai :

a/ Thiên Chúa  hứa gì với dân Chúa ?

b/  Dân Chúa hứa gì với Thiên Chúa ?

2.     Giao ước mới được thiết lập bằng máu của ai?

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Để biết mình có  giữ được luật Chúa hay không, em quyết tâm : Xét mình mỗi tối trước khi đi ngủ .

IX.  CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa vì qua bài học hôm nay, chúng con ý thức rằng luật Chúa rất quan trọng và cần thiết đối với chúng con. Xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng con, luôn xét mình mỗi tối trước khi đi ngủ, biết ăn năn, xin lỗi Chúa khi trót lỗi phạm và ngày mai sẽ cố gắng sống tốt hơn. Lạy Chúa, ước gì chúng con luôn làm được như vậy trong suốt cuộc đời của chúng con.

Chúng con cầu xin vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

Đọc kinh Sáng Danh


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà