Bài 29 :

Điều  Răn  Thứ  Nhất (2)

THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA

 

- Lời Chúa :  Mt . 4, 10

- Ý chính  :  Thờ phượng Thiên  Chúa là  thái độ suy phục tuyệt đối của thụ tạo đối với Đấng sáng tạo. 

- Giáo cụ trực quan :   Tranh : Chúa Giêsu chịu cám dỗ (Số 60).

 

I .   CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con tiếp tục học về Giới răn thứ nhất : Thờ phượng Thiên Chúa. Xin giúp chúng con hiểu được cách thức thờ phượng Thiên Chúa trong giờ học này để chúng con luôn là người con ngoan của Chúa Cha như Chúa. Chúng con xin dâng giờ học này cho Chúa. 

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II.  DẪN VÀO LỜI CHÚA 

1. Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+Ôn bài cũ :

-Điều răn thứ nhất dạy chỉ tôn thờ ai? (Chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa).

-Chúng ta phải biểu lộ việc tôn thờ Thiên Chúa bằng các nhân đức nào? (Ba nhân đức : Tin, Cậy, Mến).

-Hãy kể ra 2 tội phạm đến đức tin? [1, Chểnh mảng không chịu tìm hiểu các chân lý mặc khải (như không học Giáo lý)-2, Chối bỏ các chân lý ấy trở thành rối đạo, bỏ đạo, ly khai khỏi Hội Thánh].

+Kiểm tra quyết tâm :

Các em đã thuộc 3 kinh Tin, Cậy, Mến chưa? Các em cùng đọc.

1. Dẫn vào Lời Chúa.

          Ngày ấy, có một vị thủ tướng nước Anh bị tống ngục, vì không chịu bỏ đạo. Sau đó ông bị kết án tử hình, người vợ đến thăm và hỏi :

-  Tại sao anh không tự lo cứu lấy mình ?

-  Này em theo như em nghĩ thì anh còn sống được ở trần gian này được bao lâu nữa ? 

-  Với sức khoẻ của anh hiện nay hứa hẹn ít nhất là 20 năm nữa.

-  Em đề nghị cho anh một hành động hết sức điên dại, vì để sống thêm 20 năm nữa mà chối bỏ Chúa để rồi mất đi sự sống đời đời, thật là uổng phí !

          Ông thủ tướng ấy đã chọn Thiên Chúa. Và để tôn thờ một mình Ngài, ông đã từ bỏ tất cả ngay cả mạng sống của mình. Mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa nói về điều này.

III . CÔNG BỐ LỜI CHÚA

Mt . 4, 10

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/   Dẫn giải Lời Chúa.

-Lời Chúa theo Thánh Matthêu  mà các em vừa nghe được viết lại lời của ai nói?  (Lời do chính Chúa Giêsu nói).

-Ngài đã nói gì? (Hãy thờ phượng một mình Thiên Chúa).

-Ngài nói với ai? (Nói với Satan, kẻ đang cám dỗ Ngài sấp mình thờ lạy nó thì nó sẽ ban cho Ngài tất cả của cải, vinh hoa thế gian).

-Như thế Chúa Giêsu đã thắng hay thua Satan? (Thắng, vì Chúa không thờ lạy nó mà chỉ thờ lạy một mình Thiên Chúa, Cha của Ngài mà thôi).

Để hiểu rõ hơn về sự chiến thắng các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, các em hãy nhìn lên bức tranh này (Số 60).

-Chỗ Chúa Giêsu đang đứng có đồi núi, cát, đá. Các em có biết vùng này là vùng gì không? (Sa mạc).

-Dưới chân Chúa Giêsu có những hòn gì đây? (Hòn đá).

-Chúa Giêsu đang ở trong sa mạc, dưới chân Ngài là những hòn đá. Các em có nghĩ  ra bức tranh này vẽ lại biến cố gì không? (Chúa chịu ma quỷ cám dỗ).

-Việc này xẩy ra vào lúc nào? (Việc này xảy ra sau khi Chúa chịu phép rửa ở sông Gio-đan).

Đúng. Sau khi chịu phép rửa ở sông Gio-đan, Chúa Giêsu vào sa mạc 40 ngày để cầu nguyện, chuẩn bị đi rao giảng Tin Mừng. Khi chịu phép rửa là Chúa Giêsu muốn cho ta biết cách thế cứu loài người của Ngài là cách thế yêu thương: mang lấy tội của nhân loại để chịu chết trên thập giá đền tội thay cho nhân loại. Đây cũng là cách thế Chúa Cha muốn. Ma quỷ cám dỗ Ngài đừng theo ý Chúa Cha muốn là cứu loài người bằng con đường yêu thương nhưng dùng quyền lực để cứu loài người. Do đó, ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu dùng quyền lực biến những cục đá thành bánh mà ăn. Chúa Giêsu không chịu, nó đã dẫn Chúa lên núi cao, nó chỉ cho Chúa thấy tất cả của cải, vinh quang trần gian, rồi nói với Chúa nếu Chúa thờ lạy nó thì nó sẽ cho Chúa tất cả những thứ vinh quang đó.

-Chúa Giêsu có nghe lời ma quỷ không? (Không).

-Chúa đã nói với ma quỷ thế nào? Em nào có thể nhắc lại? (Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi).

Chúng ta sẽ tìm hiểu về việc thờ phượng Thiên Chúa trong phần bài học dưới đây.

2/ Giải thích câu hỏi thưa .

Câu 1 : Ta phải thờ phượng Thiên Chúa thế  nào?

-Ai dựng nên trời đất muôn vật? (Thiên Chúa).

-Ai cứu chúng ta khỏi phải chết? (Thiên Chúa).

-Như thế có ai cao cả, quyền uy và giầu tình thương hơn Thiên Chúa không? (Không).

Việc nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng cao cả nhất, quyền uy nhất, thương ta nhất và tỏ lòng tùng phục Ngài chính là thờ phượng Ngài.

-Như thế, ta phải thờ phượng Thiên Chúa thế nào? (Nhìn nhận Ngài là Đấng cao cả, đem hết lòng thành tùng phục, tôn thờ, chúc tụng, cảm tạ Ngài).

Đọc chung câu 1.

Câu 2 : Trong các việc thờ phượng, việc nào hoàn hảo nhất ?

-Việc thờ phượng Thiên Chúa cần phát xuất từ  tâm hồn, nghĩa là từ  tâm tình yêu mến, suy phục của ta đối với Chúa. Nhưng chúng ta không chỉ có hồn mà còn có xác . Hơn nữa, chúng ta còn sống trong một cộng đoàn. Vì thế việc thờ phượng Thiên Chúa được biểu lộ bằng nhiều cách như cầu nguyện, thờ lạy, dâng lễ, thánh hóa các ngày lễ…

Vậy trong các việc thờ phượng này, việc nào hoàn hảo nhất?

Để trả lời câu hỏi này, các em cần tìm hiểu thêm một vài điểm sau đây.

-Khi người ta yêu mến, thán phục ai, coi ai đó là ân nhân thì người ta thường làm gì với người đó? (Thường người ta biếu, tặng, dâng cho người đó một lễ vật gì đó hoặc hy sinh một điều gì mình thích để tỏ lòng biết ơn, cảm tạ, yêu mến).

-Trong câu 1, chúng ta đã nhận biết Thiên Chúa là Đấng toàn năng, là Đấng giầu lòng thương xót đã dựng nên ta, cứu chuộc ta. Ngài là Chủ tuyệt đối của ta, mọi cái ta có là do bởi Ngài. Vậy để tỏ lòng thờ phượng Ngài ta phải làm gì? (Dâng lên Ngài điều gì mình quý nhất).

-Điều quý nhất của ta là gì? (Là sự sống của ta).

-Trong việc thờ phượng Thiên Chúa, việc thờ phượng nào ta có thể dâng lên Chúa sự sống của ta? (Thánh Lễ).

-Tại sao ta có thể dâng sự sống ta cho Chúa trong Thánh Lễ? (Vì Thánh lễ là cử hành việc Chúa Giêsu dâng mình làm lễ vật đền tội cho mọi người trên thập giá. Khi tham dự Thánh Lễ, ta kết hợp với Chúa Giêsu dâng chính mình, cuộc đời, tâm tình, cố gắng, lo âu, thành công, thất bại, tội lỗi…nghĩa là toàn bộ cuộc sống của ta lên Thiên Chúa. Đó là lễ vật riêng của mỗi người góp vào lễ vật chung là chính Chúa Giêsu).

-Vậy, Thánh Lễ có phải là việc thờ phượng hoàn hảo nhất không? (Phải, Thánh Lễ là tột đỉnh của việc thờ phượng vì trong Thánh Lễ, chính Chúa Giêsu chúc tụng, cảm tạ, thờ lạy Chúa Cha. Khi tham dự Thanh Lễ, chúng ta cũng được hiệp nhất với Ngài trong sự thờ phượng đó).

Đọc chung câu 2.

Câu 3 : Để có thể nói lên quyết tâm thờ phượng Thiên Chúa hết lòng, ta có thể làm gì?

-Khi các em hứa với ai điều gì, các em đã làm gì để nói lên quyết tâm của mình sẽ làm điều đó và để cho người đó tin mình? (Thề hứa).

-Cũng vậy, để có thể nói lên quyết tâm thờ phượng Thiên Chúa hết lòng, ta có thể làm gì? (Khấn hứa với Chúa).

-Các em đã khấn hứa gì với Chúa chưa? (Rồi, khi chịu bí tích Rửa tội).

-Trong bí tích Rửa tội ta đã khấn hứa với Chúa điều gì? (Ta khấn hứa với Chúa là sẽ từ bỏ ma quỷ, tội lỗi và tin vào Chúa, sống đời sống của con cái Chúa).

-Ta sẽ còn khấn hứa với Chúa khi nào nữa không? (Có, khi ta chịu bí tích Thêm sức, hoặc bí tích Hôn Phối nếu ta lập gia đình, hoặc bí tích Truyền chức Thánh nếu các em trai đi tu làm linh mục, hoặc khấn dòng nếu các em nữ đi tu làm tu sĩ).

Đọc chung câu 3.

Câu 4 : Quyền tự do tôn giáo là gì ? (Giáo lý viên giải thích lướt qua và cho các em đọc chung).

Mỗi con người tự nhiên ai cũng khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa. Và nơi mỗi người đều có một cảm nghiệm nào đó về Thiên Chúa. Từ cảm nghiệm này mà họ đi đến thờ phượng, yêu mến, tôn sùng. Quyền được bày tỏ niềm tin đó là quyền tự do tín ngưỡng của con người. Do đó xã hội cần phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của họ, giúp họ, tạo điều kiện để họ thực hiện quyền tự do này.

Đọc chung câu 4

Câu 5 : Có những tội nào nghịch điều răn thứ nhất?

          Những tội sau đây nghịch điều răn thứ nhất :

-          Thờ các loại thụ tạo như thờ sông, núi, mặt trời, thú vật hay con người.

-          Mê tín dị đoan.

-          Bói toán ma thuật : đi coi bói, lên đồng…

-          Cố tình thử thách Thiên Chúa.

-          Phạm sự thánh : Xúc phạm đến người, nơi, vật dụng đã được thánh hiến cho Thiên Chúa như xúc phạm đến người có chức thánh, các bí tích, nhà thờ…

-          Buôn thần bán thánh

-          Chối bỏ Thiên Chúa

-          Chủ trương không muốn biết gì về Thiên Chúa.

         Đọc chung câu 5

Câu 6 : Ta nên sử dụng ảnh tượng thế nào cho hợp với điều răn thứ nhất?

-Ở nhà thờ, ở gia đình, các em có thấy ảnh tượng của Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các thánh không? (Có).

-Trong việc cầu nguyện, các em có cảm thấy dễ cầu nguyện khi nhìn lên các ảnh tượng hơn là khi không có ảnh tượng không? (Có, nhìn lên ảnh tượng dễ cầu nguyện hơn).

Đúng, theo tâm lý tự nhiên, chúng ta dễ tin vào những gì chúng ta có thể nhìn thấy được hơn là những gì vô hình. Thông cảm với tâm lý tự nhiên của chúng ta, Giáo hội sử dụng ảnh tượng để giúp ta có hình ảnh sống động về Chúa Giêsu, Đấng chúng ta thờ phượng và về các thánh mà chúng ta tôn kính để dễ nghĩ đến các Ngài hơn. Nhưng Giáo Hội nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không đuợc dừng lại ở các ảnh tượng nhưng qua các ảnh tượng chúng ta hướng về chính Đấng mà ảnh tượng đó biểu thị. Tuy nhiên, Giáo Hội cũng nhắc nhở thêm rằng việc trưng bầy, sùng kính ảnh tượng cần hợp lý, đúng mức, đơn giản.

          Đọc chung câu 6

Tóm lại, bài học hôm nay chỉ cho chúng ta cách thế hoàn hảo nhất để thờ phượng Thiên Chúa là cử hành Thánh Lễ.

V.     CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

      1/ Gợi tâm tình.

Các em thân mến,

Mỗi người chúng ta đều biết rõ rằng chính Thiên Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta nên, theo lẽ công bằng, chúng ta có bổn phận  phải thờ phượng Ngài. Thờ phượng Chúa là thái độ suy phục tuyệt đối của chúng ta đối với Thiên Chúa. Lòng suy phục này cần được tỏ lộ ra bên ngoài qua việc chuyên chăm cầu nguyện, tham dự các Bí tích, nhất là Thánh Lễ, tuân giữ các lề luật Thiên Chúa dậy …Tuy nhiên chúng ta vốn yếu đuối và lười biếng, nên để có thể chu toàn bổn phận thờ phượng, chúng ta cần rất nhiều ơn Chúa. Vì thế, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

2/ Lời nguyện.

            Lạy Thiên Chúa  là Cha của chúng con, nhờ vào tình yêu của Chúa mà chúng con có mặt ở đời này, là một tạo vật cao quý nhất trong muôn loài, được gọi Thiên Chúa là Cha, được sống đời đời. Xin cho chúng con chỉ biết thờ phượng một mình Chúa, suy phục và ca tụng Chúa suốt đời, để một ngày nào đó chúng con lại được trở về trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen .

VI . SINH HOẠT- Băng reo : Tin vào Chúa :

Người điều khiển

Tất cả

Tin vào Chúa

Sẽ được sống ( đưa tay phải nhanh, mạnh lên trời )

Ai không tin

Sẽ phải chết ( run run người từ từ ngồi xuống )

Ai vững tin

Em!  Em!  Em!  (Đứng phắt dậy đưa tay phải thụt lên thụt xuống )

VII.  BÀI TẬP-          Em hãy trả lời hai câu hỏi sau đây :

1.                 Vì sao em phải thờ phượng Thiên Chúa ? ( Vì Thiên Chúa  đã dựng nên em và cứu chuộc em).

2.                 Em phải thờ phượng Thiên Chúa thế nào?  (Suy phục, tôn thờ, tạ ơn, dành chỗ nhất cho Thiên Chúa  trong tâm hồn em).

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Chúng ta đã học biết rằng việc thờ phượng Thiên Chúa hoàn hảo nhất là tham dự Thánh lễ. Do đó, tuần này em quyết tâm, ngoài Thánh lễ chủ nhật, sẽ tham dự  thêm một Thánh lễ ngày thường nữa.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, trong Thánh lễ, Chúa đã đại diện toàn thể nhân loại dâng mình để tạ ơn Chúa Cha. Xin Chúa giúp chúng con, tuần này biết tham dự Thánh lễ thật  sốt sắng để kết hợp với Chúa dâng lời tạ ơn Chúa Cha đã tạo dựng và cứu chuộc chúng con. . Chúng con cầu xin  Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen

Đọc kinh Sáng danh .


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà