Lời Mở Đầu

 

 

Các bạn Giáo Lý viên thân mến

 

Thân ái gửi tới các bạn tập
“GIÁO ÁN LỚP THÊM SỨC 2”
(Lớp Căn Bản 2).

 

Khi giảng dậy Giáo lý cho lớp này,
xin các bạn lưu ý những điểm sau đây:

 

I. NỘI DUNG GIÁO LÝ CỦA LỚP THÊM SỨC 2 :

   Học về Chúa Giêsu.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẬY:

1. Chuẩn bị giáo cụ trực quan:

         -Sách Chúa nói với trẻ em.

         -Tranh minh họa.

2. Phần cầu nguyện giữa giờ:

Trong phần cầu nguyện giữa giờ, các bạn nên cho các em làm những cử điệu như chắp tay, giang tay, đứng quỳ, nhắm mắt…tùy theo nội dung lời cầu nguyện. Những cử điệu này sẽ giúp các em chú ý hơn khi cầu nguyện.

3. Phần sinh hoạt giáo lý:

Ngoài những bài hát, trò chơi, băng reo có trong giáo án này, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn tập bài hát cho từng bài Giáo lý. Các bạn cũng có thể chọn bài hát, trò chơi… khác, miễn là phù hợp với đề tài bài giáo lý.

4. Đặt câu hỏi:

Các bạn cố gắng đặt câu hỏi và khuyến khích các em trả lời. Việc trả lời các câu hỏi sẽ :

-Giúp các em hiểu bài và nhớ bài học hơn.

-Giúp các bạn kiểm tra các em đã tiếp thu bài học như thế nào.

-Tập cho các em biết suy nghĩ và phát biểu ý kiến của mình.

-Chuẩn bị cho các em tham gia phát biểu trong các buổi thảo luận, họp nhóm, thuyết trình khi lên các lớp thuộc khối Bao Đồng (Kinh Thánh) và Vào Đời sau này.

5. Mỗi bài được biên soạn để học trong 50 phút.

Có đôi bài hơi dài, nếu không đủ giờ, bạn có thể lướt qua những câu in nghiêng trong sách của học sinh, không cần nhấn mạnh.

 

Chúc các bạn thành công.

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà