Bài 13 :   Điều Răn Thứ Bảy

SỐNG CÔNG BẰNG ( 1 )

 

PHẦN HỌC SINH

Câu 1 : H. Điều răn thứ bảy dạy ta những gì ?

            T. Điều răn thứ bảy dạy ta sống công bằng theo hai nghĩa :

            - Một là tôn trọng của cải người khác, vì mỗi người được quyền có của cải riêng để đảm bảo nhân phẩm và nhu cầu cuộc sống, gọi là quyền tư hữu.

            - Hai là sử dụng của cải trong tinh thần liên đới và chia sẻ với mọi người, vì tài nguyên trong vũ trụ được Thiên Chúa ban chung cho mọi người.

 

Câu 2 : H. Tôn trọng của cải người khác là thế nào ?

            T. Là không được lấy hay giữ của người khác cách bất công, và không được làm hư hại của người khác.

 

Câu 3 : H. Tội lấy của người khác cách bất công là những tội nào ?

            T. Là những tội này :

            - Một là trộm cướp.

            - Hai là gian lận.

            - Ba là cho vay ăn lời quá đáng.

            - Bốn là nhận của hối lộ hoặc thâm lạm của công.

            - Năm là đầu cơ tích trữ hoặc bắt chẹt người tiêu dùng.

 

Câu 4 : H. Tội giữ của người khác cách bất công là những tội nào ?

            T. Là những tội này :

            - Một là không trả nợ.

            - Hai là không hoàn lại của đã mượn hay lượm được.

            - Ba là không trả tiền công xứng đáng.

            - Bốn là trốn thuế.

            - Năm là oa trữ của gian.

 

Câu 5 : H. Tội làm hư hại của người khác là những tội nào ?

            T. Là những tội này :

            - Một là trực tiếp hoặc gián tiếp làm hư hại tài sản người khác.

            - Hai là vu cáo hoặc nói xấu khiến người ta làm ăn thất bại.

            - Ba là lỗi các hợp đồng đã được thỏa thuận cách công bằng.

 

Câu 6 : H. Người đã lỗi đức công bằng thì phải làm thế nào ?

            T. Phải hoàn trả lại những tài sản đã chiếm đoạt và bồi thường cân xứng những thiệt hại đã gây ra.

 

Câu 7 : H. Phải đền trả cho ai ?

            T. Phải đền trả cho chủ. Nếu người ấy đã chết hoặc không tìm được thì phải đền trả cho con cháu hoặc người thừa kế. Nếu không biết đền trả cho ai thì phải dùng của ấy vào công việc bác ái.

 

Câu 8 : H. Điều răn thứ bảy còn cấm đều gì nữa ?

            T. Điều răn thứ bảy còn cấm ngặt mọi hình thức coi con người như hàng hóa để mua bán, trao đổi.

 

Câu 9 : H. Điều răn thứ bảy dạy ta điều gì về giá trị của thiên nhiên ?

          T. Điều răn thứ bảy dạy ta tôn trọng môi sinh, sử dụng đúng đắn các thú vật, cỏ cây và vật chất vô tri giác vì ích lợi toàn diện của con người.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa : Xh 20, 15.

- Ý chính : Điều răn thứ bảy dậy ta phải tôn trọng của cải của người khác, biết chia sẻ và giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.

-  Giáo cụ:  * Tranh : Chúa Giêsu và ông Gia-kêu
(Sách Chúa nói với trẻ em trang 74).

                 * Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 77, trang 74.

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Chúa Giêsu,  Chúa hứa với chúng con, nơi đâu có hai hoặc ba người họp lại vì danh Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa. Giờ đây, chúng con tụ họp lại để học hỏi Lời Chúa.  Xin chúa hãy ở giữa chúng con, soi sáng tâm trí chúng con trong giờ học này.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+Ôn bài cũ :

- Để dễ tránh phạm đức khiết tịnh, ta cần phải làm gì ?
(Ta phải năng cầu nguyện, lãnh các Bí tích, tránh xa các dịp tội như : xem sách báo, phim ảnh xấu, chơi với bạn xấu…)

- Những người sống trong sạch được Chúa chúc phúc như thế nào ? (Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa).

+Kiểm tra quyết tâm :

Các em có cố gắng tránh xem những sách báo, tranh ảnh, video, phim không trong sạch, thiếu đứng đắn trong tuần qua không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Thánh An Phong kể lại rằng : Một người đàn ông giầu có nhưng chuyên lừa đảo, bị chứng hoại thư ở cánh tay và sắp chết. Vị Linh mục được mời đến nhắc nhở bệnh nhân phải hoàn trả lại của ăn cắp, kẻ hấp hối không chịu và nói : “Như thế các con tôi sẽ đi ăn mày mất.”

Vị Linh mục dùng một mẹo vặt để hoán cải ông nhà giầu này, Ngài nói : “Có một cách chữa bệnh hoại thư vô cùng hiệu quả, đó là phải có một người chịu đốt cánh tay để mỡ chảy lên chỗ vết thương của ông, thì ông sẽ khỏi bệnh.”

Người sắp chết  gọi ba đứa con trai của ông đến nhưng không một đứa nào chịu làm điều đó. Vị Linh mục liền nói :

“Đó, ông thấy không,  không một đứa con nào chịu đốt một chút vì bố của nó, còn ông thì sẵn sàng chịu hình phạt đời đời cho chúng, hình phạt không chỉ liên quan tới một cánh tay mà còn cả linh hồn ông”. Nghe thế, ông nhà giầu đang hấp hối nói : “Ngài đã mở mắt cho tôi, tôi sẽ xưng tội và hoàn trả lại của ăn cắp.”

Các em thân mến ! Ông nhà giầu đã nhận ra những sai lỗi về đức công bằng của mình, bằng lòng hoàn trả lại những của cải ông đã lừa đảo của người khác. Trong đoạn Lời Chúa sắp được công bố, chúng ta sẽ nghe Chúa nói về đức công bằng, mời các em đứng lên lắng nghe.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

Xh 20, 15. 17

IV.  GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

- Đoạn Lời Chúa các em vừa nghe trích trong sách nào ? (Sách Xuất hành).

-Đoạn sách Xuất hành này nói với chúng ta điều gì ? (Không được ham muốn, trộm cắp của cải của người khác ).

Mời các em cùng đọc Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 18, trang 24-26.

Như thế Lời Chúa chúng ta vừa nghe và vừa đọc kêu gọi dân Do thái xưa và chúng ta ngày nay hãy giữ luật Chúa mà một trong các luật đó chúng ta học hôm nay là sống đức công bằng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về luật này trong phần bài học dưới đây. 

2/ Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1 : Điều răn thứ bảy dạy ta những gì?

-Các em cho biết Thiên Chúa ban cho dân Israel mấy giới răn ? (10 giới răn).

-Giới răn thứ 7  là gì ? (Chớ lấy của người).

Như vậy giới răn thứ 7 dậy ta sống đức công bằng.

Điều răn thứ bảy dạy ta sống công bằng theo hai nghĩa:

A/  Giữa cá nhân với cá nhân:

- Tiêu cực: không được ăn trộm, ăn cắp,  là hư hại tài sản của người khác.

- Tích cực: phải tôn trọng của cải của người khác, trả lại cho họ những gì là của họ.

Thiên Chúa dựng nên ta không phải để ta sống đơn độc, không tương quan với ai. Trái lại, Thiên Chúa đã xây dựng một đại gia đình nhân loại, trong đó mọi người yêu thương gắn bó và liên đới với nhau trong mọi cảnh ngộ.

B/  Giữa cá nhân với xã hội:

Những người xung quanh ta là quà tặng yêu thương của Thiên Chúa, là anh em của ta. Vì thế, điều răn thứ bảy mời gọi ta hãy chia sớt cho những anh em kém may mắn hơn mình, vì trái đất này đuợc Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người. 

Đọc chung câu 1.

Câu 2: Tôn trọng của cải của người khác là thế nào ?

- Khi thấy một cây bút để trên bàn, em tự ý lấy sử dụng, như thế em đã tôn trọng của cải của người khác chưa ? (Chưa ).

- Bút em bị hư, em mượn bạn để làm bài, sau đó em phải làm gì ? (Trả lại và cảm ơn ).

- Em mượn xe đạp của bạn đi picnic, em chạy ẩu chạy đến không cần giữ gìn như thế có đúng không? (Không).

Như thế, tôn trọng của cải của người khác là không lấy, không giữ, không làm hư hại của cải của người khác.

Đọc chung câu 2.

Câu 3 : Tội lấy của người khác cách bất công là những tội nào ?

Tội lấy của người khác cách bất  công là những tội này:

- Trộm  cướp: ăn trộm là lấy của người khác cách lén lút, ăn cướp là dùng võ lực để chiếm của cải của người khác.

- Gian lận trong việc buôn bán

- Cho vay ăn lời quá đáng

- Hối lộ, thâm lạm của công.

Những trường hợp sau không phải là trộm cắp:

- Khi túng thiếu cùng cực,  buộc phải lấy tạm cho qua cơn cùng cực đó

-  Khi có sự ưng thuận một cách nào đó của chủ nhân.

Đọc chung câu 3

Câu 4: Giữ của người khác cách bất công là những tội nào?

Giữ của người khác cách bất công là những tội này:

-      Không trả nợ.

-      Không hoàn lại của đã mượn hay lượm được.

-      Trả tiền lương  không cân xứng (Mt 10, 10).

-      Trốn thuế, gian lận thuế (Mt 22, 16- 22).

-      Trữ  của gian.

Đọc chung câu 4

Câu 5 : Tội làm hư hại của người khác là những tội nào?                                                                                                                                                                                                                                                                       

Làm hư hại của cải người khác gồm những hành động sau:

-  Trực tiếp hay gián tiếp  làm hư hại tài sản của người khác.

-  Vu cáo hay nói xấu khiến người khác làm ăn thất bại.

-  Vi phạm các hợp đồng khiến người khác làm ăn thất bại.

Đọc chung câu 5

Câu 6 +7: Người lỗi đức công bằng thì phải làm thế nào ?

Các em có biết ông Gia-Kêu không? Các em mở sách Chúa nói với trẻ em trang 74, xem bức tranh nói về ông Gia-kêu.

- Ai mặc áo trắng đây ? (Chúa Giêsu).

- Ai đang trèo trên cây đây ? (Ông  Gia-kêu).

- Tại sao ông ấy lại trèo lên cây ? (Vì ông ấy muốn nhìn xem Chúa Giêsu, vì quá đông người theo Chúa Giêsu mà ông ấy lại lùn, nên đã trèo lên cây để nhìn Chúa Giêsu).

Ông Gia-Kêu là người thu thuế rất giầu có, nghe tin Chúa Giêsu sắp đi ngang, ông vội leo lên cây để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, khi đến gần chỗ ông Gia-Kêu, Chúa Giêsu ngước nhìn ông và gọi : Gia-Kêu, xuống ngay đi, vì hôm nay tôi sẽ lưu lại nhà ông. Nghe thế ông Gia-Kêu vội tụt xuống và tiếp đón Chúa và ông thưa với Chúa : Nửa phần gia tài của tôi sẽ cho người nghèo, nếu tôi làm thiết hại của ai cái gì tôi xin đền gấp bốn.

Các em thân mến !

-Ông Gia-Kêu đã thi hành đức gì ? (Đức công bằng: trả lại những gì đã gây thiệt cho người khác).

Người lỗi đức công bằng đòi buộc phải lo đền trả càng sớm càng tốt và đền trả cẩn thận để chủ nhân có thể nhận được. Phải đền trả chính đồ đã lấy nếu đồ ấy còn nguyên vẹn, nếu đã làm hư hỏng hay sửa chữa thì phải trả đồ tương đương. Nếu khó tính toán thì điều đình với chủ nhân.

Phải đền trả cho chính chủ nhân những vật mình đã lấy. Nếu người ấy đã chết thì trả lại cho con cháu, hoặc người thừa kế. Nếu không biết đền trả cho ai thì dùng vào việc bác ái hoặc xin lễ cho người ta.

Khi đền trả ta có thể làm cách kín đáo, không buộc phải báo cho chủ biết việc bồi thường của ta.

Đọc chung câu 6+7.

Câu 8 : Không được mua bán con người.

Các em đã coi bộ phim nô tỳ Isaura chưa ? Tổ tiên của họ ở châu Phi, thế kỷ thứ 19 họ bị người da trắng bắt làm nô lệ chở đi bán.  Họ bị coi như những con vật, bắt làm việc vất vả, đối xử dã man. Có khi bắt họ đấu với thú vật để mua vui.

Tất cả các hình thức mua bán trao đổi con người như hàng hóa, đồ vật, dùng tiền để coi rẻ người khác đều lỗi đức công bằng.

Đọc chung câu 8.

Câu 9 : Điều răn thứ 7 còn cấm điều gì nữa?

- Ngày nay các em thấy khí hậu, mưa nắng thay đổi bất thường không ? (Có). Trên TV, hoặc ngay tại địa phương chúng ta, chúng ta thấy chỗ thì mưa nhiều quá gây lụt lội, chỗ thì nắng nóng kéo dài gây hạn hán.

-Các em có biết nguyên nhân của khí hậu, thời tiết bất thường này không ? Do phá rừng, do các nhà máy thải nhiều khói chứa đầy khí carbonic…

Trái đất là quà tặng của Thiên Chúa ban cho loài người. Điều răn thứ 7 dậy ta phải biết tôn trọng môi sinh, sử dụng tài nguyên của trái đất một cách hợp lý, đúng đắn vì lợi ích chung của tất cả mọi người và của thế hệ mai sau, để những thế hệ chúng ta cũng được hưởng bầu không khí trong lành, một môi trường sạch và xanh. Cho nên ta phải giữ vệ sinh môi trường, không phóng uế bừa bãi, xả rác ra đường, nơi công cộng như nhà trường,  nhà thờ, cống rãnh,  sông ngòi, không chặt phá rừng…

- Đọc chung câu 9.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình.

Trong giao tiếp, cư xử với nhau, cần có sự công bằng. Đức Công bằng cần thiết cho  đời sống xã hội nói chung và của mỗi người nói riêng. Chính đức công bằng giúp ta nhận ra quyền lợi của cá nhân, của tập thể.

Nhưng ngày nay, người ta thường vi phạm đức công bằng dưới nhiều hình thức như : xả rác bừa bãi, trộm cắp, gian lận, giữ của gian, chế tạo hàng giả…

Mọi hình thức bất công đều phải đền trả. Giờ đây chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta và tất cả mọi người biết tôn trọng của cải của người khác, biết sẵn sàng giúp đỡ người bên cạnh khi họ cần tới chúng ta.

2/ Lời nguyện.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tôn trọng của cải của người khác, đừng để chúng con có những hành vi trộm cắp, làm thiệt hại đến người khác. Ngoài ra, mọi của cải chúng con có là do Chúa ban, xin cho chúng con biết chia sẻ của cải cho người nghèo đói cần chúng con giúp đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.  Amen.

VI. SINH HOẠT 

VII. BÀI TẬP : Xếp câu đúng vào cột A, câu sai vào cột B. 

A

B

Câu ( 3 )

Câu  ( 1 ), câu ( 2 )

1/ Khi ta lấy của người khác là lỗi đức công bằng, ta xưng tội là được tha.

2/  Khi nhặt được của rơi, ta cứ việc tiêu xài, sử dụng, không có lỗi.

3/ Bạn Hoa mượn bạn Mận  một cuốn sách, chẳng may bạn Hoa đánh mất cuốn sách đó. Hoa đã mua cuốn sách tương xứng để trả cho bạn Mận.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Lỗi đức công bằng xưng tội chưa đủ, phải đền trả thì tội đó mới được Chúa tha. Sự đền trả này thật khó khăn, chính vì thế, tuần này em quyết tâm không ăn cắp bất cứ cái gì của ai dù là rất bé nhỏ.

IX.   CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, qua bài học hôm nay, chúng con biết rằng để được Chúa thứ tha những tội về đức công bằng thì điều kiện tiên quyết là phải đền trả. Nhưng khi chúng con đã lấy, đã làm thiệt hại của cải của người khác thì đền trả là việc rất khó khăn. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức về điều này, để chúng con tránh xa việc lỗi đức công bằng. Chúng con hứa với Chúa tuần này chúng con  không lấy bất cứ cái gì của người khác dù vật đó thật bé nhỏ. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con. Amen.

Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà