CHƯƠNG II

 

NỘI DUNG GIÁO LÝ KHỐI CĂN BẢN

 

Chu kỳ Giáo lý Căn bản gồm 4 năm  :

1. Căn bản 1 (9 tuổi).

   a. Nội dung chính :

Cựu Ước. Chúa Cha yêu thương  : tạo nên ta và hứa ban ơn cứu độ.

   b. Phân phối chương trình :

Gồm 32 bài được chia ra :

- Giáo thuyết (mặc khải lịch sử cứu độ) : 18 bài (1-6, 10- 20, 32).

- Luân lý  : Giao ước của Thiên Chúa với dân (3 giới răn đầu)  : 10 bài (22-31).

- Cầu nguyện  : 2 bài (8, 21).

- Luyện tính tốt : 2 bài (7, 9)

2. Căn bản 2 (10 tuổi).

   a. Nội dung chính :

Chúa Giêsu yêu thương và cứu độ ta : Hiểu biết con người và sứ mạng của Chúa Giêsu.

   b. Phân phối chương trình  :

Gồm 32 bài được chia ra  :

- Hiểu biết cuộc đời Chúa Giêsu : Từ Nhập thể cho đến Lên trời  : 14 bài (1- 4, 18-21, 27-32).

- Sống như Chúa Giêsu : 7 điều răn và các nhân đức: 15 bài (6, 8-17, 23-26).

- Cầu nguyện : 1 bài (22).

- Luyện tính tốt  : 2 bài (5, 7).

3. Căn bản 3 (11 tuổi).

   a. Nội dung chương trình :

Chúa Thánh Thần làm cho ta tin yêu Chúa Giêsu và sống theo Ngài trong Hội Thánh.

   b. Phân phối chương trình  :

Gồm 32 bài được chia ra  :

- Chúa Thánh Thần và hoạt động của Ngài trong Hội Thánh  : 19 bài (1-4, 6-18, 20, 22-24).

-   Cầu nguyện  : 8 bài (25-32).

-   Luyện tính tốt  : 3 bài (5, 19, 21).

4. Căn bản 4 (12 tuổi).

   a. Nội dung chính  :

Phụng vụ và các Bí tích.

   b. Phân phối chương trình.

Gồm 32 bài được chia ra :

- Phụng vụ và lời kinh Chúa dạy  : 6 bài (1-8).

- Phụng vụ Bí tích  :  21 bài (10-15, 17-28).

- Tỉnh thức khi Chúa đến : 4 bài  (19-32).

- Luyện tính tốt  : 3 bài (5, 9, 16).


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà