PHƯƠNG PHÁP DẠY GIÁO LÝ

CÁC LỚP XƯNG TỘI VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

(KHỐI SƠ CẤP)

 

LỜI  MỞ ĐẦU

 

Các bạn Giáo lý viên thân mến,

           Để việc dậy Giáo lý và việc học Giáo lý được sinh động hơn và hiệu quả hơn, chúng tôi gửi tới các bạn tập sách “Phương pháp giảng dậy Giáo lý” này.

           Tập sách này được viết cho các bạn Giáo lý viên phụ trách giảng dậy các lớp Xưng tội và Rước lễ lần đầu  (Khối Sơ cấp). 

 

           Tập sách này gồm 15 chương, chia làm 3 phần :

 

             -Phần một : Sơ lược tâm lý lứa tuổi và nội dung chương trình Giáo lý.

               -Phần hai  : Phương pháp giảng dậy theo lứa tuổi  (Khối Sơ cấp). 

             -Phần ba   : Chuẩn bị gần cho các em lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải và Thánh Thể.

 

          Chắc các bạn cũng đã biết rằng chủ đích của việc dậy Giáo lý là giáo dục đức tin nhằm truyền thông kiến thức đức tin, khơi rộng và đào sâu đời sống đức tin, giúp người tín hữu mỗi ngày “tiếp xúc” và “thông hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô hơn”  (THDGL số 5). 

          Chúng tôi nghĩ rằng bất cứ công việc nào nếu có phương pháp và làm đúng phương pháp sẽ đỡ tốn công sức và sẽ đạt được kết quả nhanh hơn, tốt hơn. Vì thế, chúng tôi mạnh dạn gửi tới các bạn một số hiểu biết và kinh nghiệm mà chúng tôi thu lượm được qua các hoạt động trong lãnh vực huấn giáo. Chúng tôi  hi vọng rằng nhờ sự tôn trọng và ứng dụng các quy luật tâm lý, luận lý và sự tổ chức có phương pháp, hợp lý, các bạn sẽ đạt được phần nào chủ đích của việc dậy Giáo lý.

          Tuy các bạn sẽ có các sách giáo án của các lớp Xưng tội và Rước lễ lần đầu, nhưng nếu nắm vững phương pháp giảng dậy các lớp này, các bạn sẽ sử dụng các sách giáo án đó cách hiệu quả và sáng tạo hơn.

          Xin Chúa Thánh Thần “là căn nguyên cảm hứng mọi công cuộc dậy Giáo lý và những người thực hiện công cuộc ấy” (THDGL số 72) trợ giúp tất cả chúng ta trong công việc cao quý này. Xin Ngài “cũng biến đổi chúng ta thành những nhân chứng của Đức Kitô” (THDGL số 72), biết sống những điều chúng ta dậy.

 

Chúc các bạn thành công !


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà