CHƯƠNG XIII

 

THỜI GIAN CHUẨN BỊ GẦN

 

I. Thời gian chuẩn bị :

Khi học xong lớp Sơ cấp 2, các em sẽ được lãnh nhận 2 Bí Tích : Hoà Giải và Thánh Thể lần đầu. Để có thể lãnh nhận hai Bí Tích này cách đúng đắn và hiệu quả, các em cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì thế, sau khi các em đã học xong lớp Sơ cấp 2, chúng ta dành ra một tháng dể chuẩn bị gần cho các em.

II. Nên tách rời việc lãnh nhận hai bí tích.

Để giúp các em hiểu rõ về từng bí tích, cách thể lãnh nhận từng bí tích cách hiệu quả, chúng ta cho các em lãnh nhận hai bí tích này vào hai lần cách nhau ra, ít nhất là hai tuần. Bí tích Hoà Giải trước và bí tích Thánh Thể sau.

III. Thời gian chuẩn bị cho mỗi bí tích :

Chúng ta nên dành cho việc chuẩn bị gần để lãnh nhận mỗi bí tích là 2 tuần.

- Hai tuần đầu : Chúng ta chuẩn bị cho các em lãnh nhận bí tích Hoà Giải.

- Hai tuần sau : Chúng ta chuẩn bị các em lãnh nhận bí tích Thánh Thể.

Trong thời gian này Giáo lý viên kêu gọi các em đi lễ mỗi ngày và ở lại để chuẩn bị.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà