Lời ngỏ cùng Giáo Lý Viên

 

 

Các bạn Giáo Lý Viên thân mến,

Thân ái gửi tới các bạn tập giáo án lớp Xưng tội Rước Lễ 2. Tập giáo án này được soạn theo phương pháp giảng dậy giáo lý mà các bạn đã học hỏi.

Khi dậy giáo lý cho lớp này, các bạn hãy lưu ý tới 2 điểm sau đây :

1. Cố gắng đặt câu hỏi và khuyến khích các em tham gia phát biểu trả lời.

Việc này nhằm mục đích :

- Giúp các em dễ nhớ bài.

- Làm cho lớp học sinh động.

- Tập cho các em suy nghĩ và mạnh dạn phát biểu.

- Huấn luyện các em biết tham gia vào việc thảo luận, hội thảo ở các lớp sau này.

2. Cuối năm lớp Xưng tội Rước lễ 2 này, các em sẽ lãnh nhận 2 bí tích : Hoà Giải và Thánh Thể.

Do đó, khi dậy tới các bài nói về 2 bí tích này, ngoài việc giúp các em hiểu và nhớ bài, các bạn còn phải giúp các em thực hành cách lãnh nhận bí tích nữa.

- Bí tích Hòa giải : Tập cho các em biết cách xét mình, ăn năn tội, xưng tội và làm việc đền tội.

- Bí tích Thánh Thể : Tập cho các em biết cách dọn mình trước khi Rước lễ, cách Rước lễ và cám ơn sau khi Rước lễ.

Ước mong tập giáo án này cung cấp thêm chất liệu cần thiết để các bạn hoàn thành tốt công việc rất cao quý này của các bạn.

Chúc các bạn thành công.


Mục Lục