Bài 6 :

 

ĐỨC MARIA - MẸ HỘI THÁNH VÀ MẸ CHÚNG TA

 

- Lời Chúa : Ga 19, 25- 27.

- Ý chính : Đức Maria là Mẹ Hội Thánh và là Mẹ của mỗi người chúng ta.

- Giáo cụ trực quan : * Bức tranh Mẹ Maria đứng dưới chân Thánh Giá (số 99)

                        * Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 86 trang 82.

PHẦN HỌC SINH

 

Rồi Chúa Giê-su nói với môn đệ : “Này là Mẹ con”.

(x. Ga 19, 25-27)

 

1- H. Mẹ Ma-ri-a có phải là Mẹ Hội Thánh và Mẹ của ta không ?

T. Phải / vì Mẹ đã sinh ra Chúa Ki-tô là Đầu Hội Thánh / và hằng góp phần / sinh ra các chi thể của Hội Thánh là chúng ta.

2- H. Mẹ đã nêu gương gì cho ta ?

T. Mẹ đã nêu gương trọn hảo / về đời sống mến Chúa yêu người.

3- H. Ngày nay ở trên trời Mẹ làm gì cho ta ?

T. Mẹ luôn cầu bầu cho ta / và chăm sóc ta như mẹ hiền / vì Mẹ là Mẹ hằng cứu giúp, luôn phù hộ các giáo hữu.

4- H. Ta phải làm gì để luôn là con ngoan của Mẹ /

T. Ta phải tôn kính và yêu mến Mẹ, năng lần hạt Mân Côi / và nhất là noi gương bắt chước các nhân đức của Mẹ.

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC

Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã phán : ”Ở đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có Ta ở đó”ù, chúng con tin rằng Chúa đang ở giữa chúng con, xin Chúa ban ơn soi sáng giúp chúng con hiểu Lời Chúa và sống Lời Chúa ngày một tốt hơn.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

 

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ.

- Mẹ Maria đã vâng lời Thiên Chúa cộng tác vào công trình cứu độ như thế nào ?

- Là Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho những đặc ân nào?

+ Kiểm tra quyết tâm.

Các em đã cố gắng noi gương Đức Mẹ sống đức vâng lời qua việc vâng lời cha mẹ, thầy cô chưa ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Trước khi vào bài học mới là bài : Đức Maria, Mẹ Hội Thánh và là Mẹ chúng ta, anh (chị) kể cho các em nghe một câu chuyện :

Sau khi phản bội Chúa Giêsu bằng một cái hôn, Giuđa cảm thấy thất vọng cách tột cùng, không còn nghĩ rằng mình có thể được tha thứ. Ông cầm 30 đồng bạc là giá của sự phản bội, đi đến đền thờ để trả lại cho các thượng tế và kỳ lão, sau đó ông ra ngoài tự vẫn.

Câu chuyện này đã được dân làng bên Đức dựng thành vở tuồng nổi tiếng và cứ 10 năm một lần, dân làng diễn lại vở tuồng để tưởng nhớ lại cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.

Lần kia, một em bé bằng tuổi các em ngồi bên mẹ để xem diễn tuồng. Người đóng vai Giuđa trong cơn thất vọng đã thốt lên: "Tôi biết đi đến với ai bây giờ, tôi đã phản bội Thầy tôi, thế là hết, tôi biết chạy đến với ai nữa đây ?" Em bé ngồi bên mẹ cảm thương cho số phận của kẻ chìm đắm trong cơn thất vọng, em quay lại mẹ và nói lớn tiếng làm cho khán giả có mặt ở đó đều nghe được : “Má ơi, sao ông ta không chịu chạy đến với Mẹ Maria hả má ?”

Câu chuyện các em vừa nghe phần nào cho chúng ta thấy Mẹ Maria không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu mà còn là Mẹ của tất cả mỗi người chúng ta nữa. Mẹ luôn ở bên cạnh chúng ta để dậy dỗ, nâng đỡ che chở phù hộ chúng ta. Để hiểu thêm về điều này, mời các em cùng đứng lắng nghe Lời Chúa.

 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  Ga 19, 25- 27.

 

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

- Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan cho chúng ta biết có những ai đứng gần Thập Giá ? (Có Mẹ Chúa Giêsu, bà Maria vợ ông Clêâôpha và bà Maria Mácđala).

-Khi thấy Đức Mẹ và người môn đệ Chúa Giêsu yêu thì Chúa Giêsu làm gì ? (Chúa Giêsu nói với Mẹ Maria : "Thưa bà, đây là con bà", rồi Ngài nói với người môn đệ : “Đây là Mẹ của anh".)

* Cùng đọc sách Chúa nói với trẻ em đoạn 86 trang 82.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1 : Mẹ Maria có phải là Mẹ Hội Thánh vàø Mẹ của chúng ta không ?

Các em nhìn lên bức tranh này, dựa vào Lời Chúa các em vừa nghe, Lời Chúa các em vừa đọc, em nào có thể nhắc lại : Khi Đức Giêsu thấy Đức Maria và người môn đệ Chúa yêu thì Chúa Giêsu nói những gì ? (Chúa Giêsu nói : “Thưa bà, đây là con bà”, rồi nói với người môn đệ Chúa yêu : “Này là Mẹ con”).

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy : Chúa Giêsu giới thiệu người môn đệ Chúa yêu là con của Mẹ Maria và Mẹ Maria là Mẹ của người môn đệ. Vậy người môn đệ Chúa yêu là ai các em có biết không ? (Là thánh Gioan).

Trong đoạn Tin Mừng này, thánh Gioan, người môn đệ Chúa yêu, là người thay mặt cho tất cả những ai yêu mến và tin vào Chúa Giêsu để được nhận Đức Maria làm Mẹ.

Vậy Mẹ Maria có phải là Mẹ Hội Thánh và là Mẹ của mỗi người chúng ta không ?

Đọc chung câu 1.

* Câu 2 : Mẹ Maria nêu gương gì cho chúng ta ?

- Ở trong gia đình các em hay vâng lời ai nhất ? (Cha mẹ).

-Tại sao ? (Vì các em tin tưởng và yêu thương cha mẹ nhất).

- Em nào nhớ trong bài học tuần trước, khi sứ thần Gaprien đến truyền tin cho Mẹ Maria chịu thai Đấng Cứu Thế thì Đức Mẹ có vâng lời không ? (Có).

-Đức Mẹ thưa thế nào ? (Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng lời sứ thần truyền).

-Tại sao Đức Mẹ vâng lời Chúa nhanh như vậy ? (Vì Đức Mẹ luôn tin tưởng vào Chúa và yêu mến Chúa nhất).

- Khi vâng Lời Chúa, Đức Mẹ còn tỏ cho ta thấy Đức Mẹ thương yêu ai nữa ? (Loài người chúng ta).

-Vì sao ? Vì Chúa Giêsu mà Mẹ Maria mang thai và sinh ra là Đấng Cứu Thế, Đấng cứu sống tất cả loài người chúng ta.

-Như vậy, Đức Mẹ đã nêu cho chúng ta gương gì ? (Mến Chúa yêu người).

Đọc chung câu 2.

* Câu 3, 4 : Ta phải làm gì để luôn là người con ngoan của Đức Mẹ ?

- Ở nhà ai là người chăm lo cho em từng bữa cơm, dẫn em đi mua sắm quần áo mới, dẫn em đi học ? (Là mẹ)

- Khi các em đau ốm, ai là người lo lắng đưa em đi khám bệnh, cho các em uống thuốc ? (Là mẹ).

- Khi các em có lỗi gì ai là người đứng ra xin cho các em? (Là mẹ).

- Vậy các em có yêu thương mẹ mình không ? (Có).

- Các em yêu thương mẹ mình, các em phải làm gì để làm vui lòng mẹ ? (Để các em tự trả lời).

Ngày nay, Mẹ Maria đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác, nhưng Mẹ vẫn luôn chăm sóc, gìn giữ, phù hộ và cầu bầu cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Chính vì thế, để luôn là con ngoan của Mẹ ta phải tôn kính mến yêu Mẹ qua việc phải năng lần hạt mân côi, học và bắt chước các nhân đức của Mẹ, nhất là gương mến Chúa yêu người.

Đọc chung câu 3, 4.

 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình :  Mẹ Maria không chỉ là Mẹ Chúa Giêsu mà còn là Mẹ của Hội Thánh và là Mẹ của mỗi người chúng ta. Ngày nay Mẹ đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn và xác nhưng Mẹ vẫn hằng luôn chăm sóc cứu giúp và cầu bầu cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Trong tâm tình người con thơ luôn cần đến sự che chở của Mẹ, giờ đây chúng ta cùng dâng lên Mẹ lời cầu xin.

2/ Lời nguyện :  Lậy Mẹ Maria là Mẹ chúng con, Mẹ đã nêu gương cho chúng con về lòng mến Chúa yêu người. Xin mẹ giúp chúng con biết theo gương Mẹ, sống mến Chúa yêu người qua việc chúng con siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, biết vâng lời cha mẹ thầy cô, yêu thương bạn bè. Amen.

 

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

- Đức Maria                - Mẹ Chúa Giêsu.

- Đức Maria                - Mẹ chúng ta.

- Đức Maria                - vâng phục Thiên Chúa.

- Đức Maria                - phù hộ các giáo hữu.

VII. BÀI TẬP :  Điền vào chỗâ trống cho đúng:

Nhân đức, hằng cứu giúp, Chúa Giêsu, chi thể, cầu bầu,
 mẹ hiền, lần hạt mân côi, tôn kính, yêu mến.

1/ Vì Mẹ đã sinh ra ……….. là đầu của Hội Thánh và hằng góp phần sinh ra ………………. của Hội Thánh là chúng ta.

2/ Mẹ luôn ……………….. cho ta và chăm sóc ta như..……… vì Mẹ là Mẹ…………. luôn phù hộ các giáo hữu.

3/ Ta phải…………. và…………….. Mẹ, năng ……………… và nhất là noi gương bắt chước các ………………của Mẹ.

 

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Để tỏ lòng yêu mến Mẹ, trong tuần này các em cố gắng sống lời kêu gọi của Mẹ là hãy năng lần hạt mân côi qua việc học thuộc lòng 5 ngắm Mùa Vui và mỗi ngày lần hạt một chục.

 

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Mẹ Maria, giờ học của chúng con đã kết thúc, chúng con trở về với gia đình, xin Mẹ giúp chúng con biết thi hành điều quyết tâm của mình.

Đọc kinh Lậy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh để cùng với Mẹ Maria tạ ơn Thiên Chúa.


Mục Lục