THÁNH THỂ,

NGUỒN VÀ ĐỈNH CAO

CỦA ĐỜI SỐNG VÀ SỨ MẠNG

CỦA GIÁO HỘI

Tài liệu Thường Huấn Linh Mục Giáo Phận Đàlạt 2004

 

LỜI NGỎ

Trong tông thư Mane nobiscum Domine, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chia sẻ một cam kết là Hội Thánh muốn dành một năm, từ tháng 10-2004 đến tháng 10-2005 hoàn toàn cho Mầu nhiệm Thánh Thể (số 3). Cam kết này bắt nguồn từ niềm xác tin của Hội Thánh trải dài qua lịch sử đối với Thánh Thể : Bí tích Thánh Thể là trung tâm của toàn thể đời sống Hội Thánh và là trung tâm mọi thừa tác vụ. Tất cả các sinh hoạt của Hội Thánh đều bắt nguồn, hướng tới và hoàn tất trong Bí tích cực thánh này.

Trong tâm tình hiệp thông với Hội Thánh toàn cầu và Hội Thánh Việt Nam trong Năm Thánh Thể, Giáo Phận Đàlạt nỗ lực làm cho mầu nhiệm Thánh Thể toả sáng trong đời sống của Giáo Phận. Tập sách này là hoa quả của khoá thường huấn dành cho Linh mục đoàn Giáo phận năm 2004. Tập sách tập trung vào việc học hỏi, đào sâu, chiêm ngắm và tôn thờ Thánh Thể.

Những bài viết trong tập sách này chỉ nhằm mục đích cống hiến cho anh em linh mục một số định hướng suy tư về Mầu Nhiệm vô cùng kỳ diệu trên bình diện Thánh Kinh, Thần Học, Mục Vụ, Phụng Vụ, Linh Đạo, để từ đó, với tư cách là thừa tác viên của Thánh Thể, các linh mục có thể giúp cho Dân Chúa sống, tôn thờ và yêu mến Thánh Thể.

“Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiếu và ngày sắp tàn” (Lc 24,29) là lời mời tha thiết của hai môn đệ làng Emmau thân thưa với người Khách Lạ đã giải thích Kinh Thánh cho hai ông trên đường đi (Lc 24,27). Ước gì lời mời tha thiết này cũng vang lên trong tâm hồn của tất cả những ai mà tập sách này gửi đến.

Bức tranh hai môn đệ làng Emmau sẽ giúp chúng ta chiêm ngắm và sống Mầu Nhiệm Thánh Thể. Chúa Giêsu Thánh Thể, ánh sáng và sự sống cho nhân loại sẽ chiếu soi niềm hy vọng và làm bừng lên nhiệt tình truyền giáo nơi tâm hồn chúng ta.

 

KÝ HIỆU VIẾT TẮT

  

Kinh Thánh :

Theo hệ thống của Nhóm Phiên dịch các Giờ Kinh Phụng Vụ trong Kinh Thánh trọn bộ Cựu Ước và Tân Ước, nhà xuất bản Tp. HCM, năm 1998.

Giáo Phụ :

CCL : Corpus Christianorum Latinorum

Văn Kiện Công Đồng :

·      GH : Hiến chế Tín lý về Giáo Hội  (Lumen gentium).

·      LM : Sắc lệnh về Thừa tác vụ và đời sống linh mục (Presbyterorum Ordinis).

·      PV : Hiến chế về Phụng vụ thánh (Sacrosanctum Concilium).

·      TG : Sắc lệnh về Truyền giáo (Ad Gentes).

Văn kiện Giáo Hoàng và Toà Thánh :

·      SVĐCT : Thông điệp “Sứ vụ Đấng Cứu Thế” (Redemptoris missio), của ĐTC Gioan Phaolô II (7.12.1990)

·      GHAC : Tông huấn “Giáo Hội tại Á Châu” (Ecclesia in Asia), của ĐTC Gioan Phaolô II (6.11.1999).

·      KMC : Tông Thư “Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria” (Rosarium Virginis Mariae), của ĐTC Gioan Phaolô II (16.10.2002)

·      GHTT : Thông điệp “Giáo Hội từ Thánh Thể” (Ecclesia de Eucharistia), của ĐTC Gioan Phaolô II (17.04.2003).

·      BT : Tông thư “Bữa tối của Chúa” (Dominicae Cenae) của ĐTC Gioan Phaolô II.

·      TTTG : Sứ Điệp truyền giáo 2004 : Thánh Thể và truyền giáo, của ĐTC Gioan Phaolô II.

·      BTCC : Huấn thị “Bí tích Cứu Chuộc” (Redemptionis sacramentum) của Bộ Phượng Tự.

Sách Lễ Rôma :

QC : Quy chế tổng quát Sách Lễ Rôma, ấn bản lần thứ ba, 2000.

Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo (11-10-1992) :Hội Đồng Giám Mục Việt nam


Mục Lục | Trở Về Trang Nhà