Ngày 3: Tề Gia

 

Các con trai ông Ê-li là những tên vô lại, chúng không biết gì đến Đức Chúa. (1Sm 2: 12)

 

Là một tư tế, Ê-li hướng dẫn Sa-mu-en. Tuy nhiên, Ê-li lại thất bại trong việc hướng dẫn chính gia đình mình. Sự thất bại trong việc giáo dục con cái mình đã khiến Ê-li mất tín dụng, mất công việc, và mất cả mạng sống.

 

Thánh Kinh xác định rõ là nếu chúng ta không lãnh đạo được gia đình mình, chúng ta không thể lãnh đạo người khác. Nói cách khác, nếu đường lối lãnh đạo của chúng ta không thành công tại gia, chúng ta không thể thực thi đường lối ấy với người khác. Một tư tế đáng kính trong dân như Ê-li, làm sao ông lại sai sót về điểm này được? Lược qua một vài điểm sau đây để chúng ta cùng học hỏi:

1.     Sự chú tâm (emphasis): Ê-li chú tâm vào việc giảng dạy người khác nhưng không chú tâm vào việc giáo dục con cái.

2.     Sự trông đợi (expectation): Ê-li nghĩ rằng hoặc mong rằng con cái mình “hiểu được” vì chúng sống trong nhà Chúa, nhưng ông không hề tìm hiểu và hướng dẫn chúng.

3.     Sự gương mẫu (example): Ê-li thất bại trong việc sống đời gương mẫu trong gia đình như ông đã từng giảng dạy dân chúng.

4.     Sự vướng mắc (entanglement): Ê-li đã vướng mình vào công tác mà quên đi trách nhiệm giáo dục và hướng dẫn gia đình mình.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà