SỐNG CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO
JB. Đào Ngọc Điệp

Ngày 31: Lắng Nghe Ngày 30: Lực Hút Chủ Yếu Ngày 29: Mong Mỏi Thành Công Ngày 28: Những Điều Người Lãnh Đạo Cần Thấy Ngày 27: Người Bạn Chân Thật Ngày 26: Những Viên Kim Cương Còn Dấu Ẩn Ngày 25: Thẳng Thắn Ngày 24: Để Đạt Những Quan Hệ Tốt Ngày 23: Chuẩn Bị Hành Trang cho Cộng Sự Viên Ngày 22: Đừng Bỏ Lỡ Cơ Hội Ngày 21: Quảng Đại Ngày 20: Để Khuyến Cáo có Kết Quả Ngày 19: Gia Đình và Người Thân Ngày 18: Cẩn Thận Trong Lời Hứa Ngày 17: Những Đặc Điểm Cần Thiết Ngày 16: Khả Năng Không Chưa Đủ Ngày 15: Phẩm Chất Người Lãnh Đạo Ngày 14: Khen Thưởng và Phê Bình Ngày 13: Điều Gì Đã Làm các Cộng Sự Viên Yêu Thích Phục Vụ Ngày 12: Hướng Dẫn Người Lãnh Đạo Ngày 11: Dự Kiến Đem Lại Chiến Thắng Ngày 10: Thực Hiện Dự Kiến (vision) Ngày 9: Sức Mạnh của Mục Đích Ngày 8: Trách Nhiệm về Hành Động Ngày 7: Cẩn Trọng Chọn Cố Vấn Ngày 6: Tấm Lòng của Người Lãnh Đạo Ngày 5: Người Lãnh Đạo Chân Chính Ngày 4: Hãy Sống Với Tâm Tư Thoải Mái Ngày 3: Theo Dấu Chân Bạn Ngày 2: Đào Tạo Người Lãnh Đạo và Phát Triển Tổ Chức Ngày 1: Đáp Tiếng Gọi Mời
Ngày 28: Tâm hồn một Người Lãnh Đạo Ngày 27: Sự Can Đảm của Người Lãnh Đạo Ngày 26: Trực Giác của Ít-xa-kha Ngày 25: Dụng Nhân Ngày 24: Hình Ảnh Người Lãnh Đạo Ngày 23: Thay Đổi và Cộng Sự Viên Ngày 22: Làm Chủ Lời Nói Trong Khi Lãnh Đạo Ngày 21: Thay Đổi Để Vươn Lên Ngày 20: Những Khác Biệt làm Nên Kỳ Tích Ngày 19: Chung Một Chuyến Tàu Ngày 18: Tiến Trình Phát Triển Ngày 17: Bước Đầu Để Gây Ảnh Hưởng Ngày 16: Hỗ Trợ Ngày 15: Tính Thách Đố trong Dự Kiến Ngày 14: Lối Sống Cao Thượng Ngày 13: Hành Động Cho những Giá Trị Đích Thực Ngày 12: Thời Điểm là Quan Trọng Ngày 11: Hi Sinh Cái Đúng Của Mình Ngày 10: Khi Huấn Luyện Cộng Sự Viên Ngày 9: Tự Kỷ Ngày 8: Hãy Cho Nhưng Không Ngày 7: Trao Đổi Để Học Hỏi Ngày 6: Nhận Lãnh Sự Tin Tưởng Qua Việc Làm Đúng Ngày 5: Đầu Tàu của Đội Ngũ Ngày 4: Khi Người Lãnh Đạo Phải Lên Tiếng Ngày 3: Từ Bỏ Ngày 2: Mở Rộng Tầm Ảnh Hưởng Ngày 1: Phẩm Chất Người Cố Vấn
Ngày 31: Lập Ban Lãnh Đạo Ngày 30: Hành Trang cho Cộng Sự Viên Ngày 29: Chọn Lựa Đội Ngũ Cố Vấn Ngày 28: Tất Cả Vì Đội Ngũ Ngày 27: Một Cộng Sự Viên có Quyết Tâm Ngày 26: Những Điều Phải Tránh Ngày 25: Sử Dụng Phương Tiện Sẵn Có Ngày 24: Dám Hành Động Là Một Phẩm Chất Ngày 23: Người Lãnh Đạo và Những Bức Xúc Ngày 22: Sử Dụng Thời Gian Cho Nhóm Được Tuyển Chọn Ngày 21: Lãnh Đạo Bằng Đời Sống Ngày 20: Người Lãnh Đạo có Sức Hấp Dẫn Ngày 19: Cam Kết Ngày 18: Tự Kỷ Ngày 17: Đừng Nên Như Kẻ Lười Biếng Ngày 16: Hãy Làm Hết Sức Ngày 15: Thay Đổi Ngày 14: Đỉnh Cao và Cùng Đáy Ngày 13: Chú Trọng Vào Việc Phát Triển Nội Tại Ngày 12: Lãnh Đạo Từ Bên Trong Trước Ngày 11: Hỗ Tương Trong Đội Ngũ Ngày 10: Danh của Mình hay Danh Đức Kitô Ngày 9: Thảo Luận Công Tác Ngày 8: Những Ấn Tượng Tuổi Thơ Ngày 7: Chuẩn Bị Để Lãnh Đạo Ngày 6: Kiên Trì Trong Sứ Mạng Ngày 5: Tạo Môi Trường Phát Triển Ngày 4: Thái Độ Tích Cực Ngày 3: Nếu Bạn Ngã, Hãy Chỗi Dậy Ngày 2: Bạn Có Lòng Ngày 1: Dự Định
Ngày 30: Thời Gian Nghỉ Ngơi Ngày 29: Một Đội Ngũ Đúng Đắn Ngày 28: Những Quan Tâm Cần Thiết Ngày 27: Lãnh Đạo Bằng Gương Mẫu Ngày 26: Chuyển Tiếp Ngày 25: Trách Nhiệm và Quyền Lợi Ngày 24: Lắng Nghe Như Sa-mu-en Ngày 23: Sửa Đổi Để Trở Nên Người Bản Lãnh Ngày 22: Họ Dõi Theo Bước Chân Bạn Ngày 21: Hãy Thẳng Thắn Với Người Lãnh Đạo Ngày 20: Dõi Bước Theo Người Tiền Nhiệm Ngày 19: Nhận Ra Ước Mơ Của Họ Ngày 18: Những Dấu Hiệu Mất Kiểm Soát Ngày 17: Rèn Luyện Cá Tính Ngày 16: Cuộc Đời Có Những Ưu Tiên Ngày 15: Đương Đầu Với Những Chỉ Trích Ngày 14: Đội Ngũ Hoá Ngày 13: Can Đảm Ngày 12: Đón Nhận Công Tác Lãnh Đạo Ngày 11: Quan Hệ và Học Hỏi Ngày 10: Tạo Uy Tín Cho Cộng Sự Viên Ngày 9: Biết Nhận Lỗi Lầm Ngày 8: Âm Thầm Nhưng Quan Trọng Ngày 7: Khi Người Lãnh Đạo Lên Tiếng Ngày 6: Người Lãnh Đạo là Người Học Hỏi Ngày 5: Ai Mới Được Lãnh Đạo Ngày 4: Chữ Tín (Sự Cam Kết) Ngày 3: Tề Gia Ngày 2: Hi Vọng Ngày 1: Vâng Phục và Trung Thành
Ngày 31: Trình Bày Dự Kiến Ngày 30: Tự Phát Triển Ngày 29: Hướng Đạo Ngày 28: Biết Lắng Nghe Ngày 27: Cảm Tính và Thời Tính Ngày 26: Hấp Dẫn Người Khác Ngày 25: Đặt Mục Tiêu Ngày 24: Chuẩn Bị Cho Cộng Sự Viên Ngày 23: Giá Trị Của Tập Thể Ngày 22: Thời Điểm Thử Nghiệm Ngày 21: Giá Trị Của Dự Kiến Ngày 20: Hãy Mở Nắp Đậy Ngày 19: Giữ Vững Điều Chủ Yếu Ngày 18: Tầm Ảnh Hưởng Ngày 17: Lãnh Đạo Âm Thầm Ngày 16: Liều Thuốc Tâm Thần Ngày 15: Tôi Trước Ngày 14: Đón Nhận Mọi Người Vào Đội Ngũ Ngày 13: Tự Nhiên hay Rèn Luyện Ngày 12: Cá Tính và Tài Năng Ngày 11: Đào Tạo Nhân Sự Ngày 10: Gây Dựng Đội Ngũ Ngày 9: Thái Độ Đối Với Công Tác Ngày 8: Hài Hoà Ngày 7: Chuẩn Bị Người Kế Thừa Ngày 6: Cứng Rắn và Mềm Dẻo Ngày 5: Ước Vọng Thành Công Ngày 4: Hãy Để Thiên Chúa Lo Liệu Ngày 3: Sợ hãi và nản chí Ngày 2: Lắng Nghe Ngày 1: Uy Tín
Ngày 30: Đường Lối Lãnh Đạo Ngày 29: Phản Tỉnh Ngày 28: Lại Phân Quyền Ngày 27: Đạt Hiệu Năng Cao Hơn Ngày 26: Sống Nguyên Tắc và Đúng Luật Chúa Ngày 25: Hãy Cho Đi Chính Chúng Ta Ngày 24: Hỗ Tương Trong Công Tác Ngày 23: Phân Quyền Ngày 22: Quảng Đại Ngày 21: Truyền Đạt Ngày 20: Đảm Nhận Công Tác Lãnh Đạo Ngày 19: Gặt Những Gì Đã Gieo Ngày 18: Đầu Tư Cho Tương Lai Ngày 17: Hoàn Thành Nhiệm Vụ Ngày 16: Lãnh Đạo và Cơ Hội Ngày 15: Làm Với Khả Năng và Trách Nhiệm Ngày 14: Để Được Tin Cậy Ngày 13: Những Dấu Chỉ Ngày 12: Làm Tăng Giá Trị của Người Khác Ngày 11: Làm Tăng Giá Trị Của Cộng Sự Viên Ngày 10: Những Gì Làm Nên Cuộc Sống Ngày 9: Tự Tin Ngày 8: Trong Tay Một Nghệ Nhân Ngày 7: Bổ Sung Cho Nhau Ngày 6: Sống Đúng Nguyên Tắc Ngày 5: Tín Nhiệm Ngày 4: Lên Tiếng Để Thay Đổi Ngày 3: Sau Thành Công Ngày 2: Điều Mà Đội Ngũ Cần Ngày 1: Đội Ngũ
Ngày 31: Hãy Bảo Toàn Sự Chính Trực Ngày 30: Tiến Trình Giao Công Tác Ngày 29: Quan Tâm Đến Những Người Gần Gũi Nhất Ngày 28: Quan Tâm Đủ Để Đương Đầu Ngày 27: Sự Tín Cẩn Ngày 26: Trách Nhiệm Sau Cùng Ngày 25: Chương Trình Của Người Lãnh Đạo Ngày 24: Vững Như Đá Tảng Ngày 23: Cá Tính Mạnh Ngày 22: Điều Tập Thể Cần Ngày 21: Hãy Chuẩn Bị Ngày 20: Chức Vị Không Làm Nên Người Lãnh Đạo Ngày 19: Dấu Chỉ Của Thành Công Ngày 18: Đào Luyện Cộng Sự Viên Ngày 17: Hãy Tập Sử Dụng Trực Giác Ngày 16: Chọn Lựa Người Đồng Hành Ngày 15: Hãy Đọc và Hướng Dẫn Ngày 14: Tạo Cơ Hội Phát Triển Ngày 13: Hâm Nóng Công Tác Lãnh Đạo Với Dự Kiến Ngày 12: Nhận Thức Vai Trò Của Thiên Chúa Ngày 11: Lại Bàn về Giá trị Của Dự Kiến Ngày 10: Năng Tự Đào Luyện Ngày 9: Lời Lẽ Khôn Ngoan Ngày 8: Bảng Ghi Nhận Thành Quả Ngày 7: Mẫu Mực Để Cộng Sự Viên Bước Theo Ngày 6: Nối Kết Trước Khi Mời Gọi Ngày 5: Hãy Là Người Được Lãnh Đạo Trước Ngày 4: Nhận Thức Và Linh Động Ngày 3: Sống Quên Mình Ngày 2: Từ Bỏ Để Hướng Thiện Ngày 1: Lãnh Đạo Như Một Chủ Chăn
Ngày 31: Cộng Sự Viên Muốn Gì Ngày 30: Tuyển Nhân Sẵn Trong Tay Ngày 29: Quả Quyết Trong Hành Động Ngày 28: Gây Ảnh Hưởng Ngày 27: Di Sản và Tài Sản Ngày 26: Canh Tân Bản Thân Ngày 25: Chuyển Giao Quyền Lãnh Đạo Ngày 24: Ước Mơ Ngày 23: Trách Nhiệm Ngày 22: Hi Vọng Ngày 21: Cộng Tác Ngày 20: Chọn Lựa Cộng Sự Viên Ngày 19: Truyền Đạt Rõ Ràng Ngày 18: Khiêm Tốn Phục Vụ Ngày 17: Thời Gian và Hành Động Ngày 16: Đau Khổ Ngày 15: Một Cộng Đồng Phát Triển Ngày 14: Tạo Đà Đẩy Ngày 13: Tạo Cơ Hội Cách Hợp Lý Ngày 12: Đừng Ngại Khi Cần Hỏi Ngày 11: Lãnh Đạo Phải Là Mẫu Gương Ngày 10: Quan Sát Tầm Ảnh Hưởng Ngày 9: Rèn Luyện Để Tinh Luyện Ngày 8: Khi Người Lãnh Đạo Nói Ngày 7: Đào Tạo Người Kế Thừa Ngày 6: Khả Năng Tiềm Ẩn Chưa Đủ Ngày 5: Khởi Đầu Gây Dựng Ảnh Hưởng Ngày 4: Đừng Tự Bước Quá Xa Ngày 3: Lúc Phải Quyết Định Ngày 2: Tạo Cơ Hội Gắn Bó Ngày 1: Hãy Để Thiên Chúa Biến Đổi…
Ngày 30: Hãy Sống Có Mục Đích Ngày 29: Là Chứng Nhân Điều Mình Nói Ngày 28: Đừng Làm Việc Một Mình Ngày 27: Chia sẻ Ước Mơ Ngày 26: Gây Ảnh Hưởng Ngày 25: Thái Độ Của Người Lãnh Đạo Ngày 24: Những Nguyên Lý Chung Ngày 23: Những Câu Hỏi Then Chốt Ngày 22: Một Nhà Quán Quân Ngày 21: Lãnh Đạo Theo Đường Lối Thiên Chúa Ngày 20: Là và Làm Ngày 19: Lãnh Đạo Gia Đình Ngày 18: Đào Tạo Nhân Sự Ngày 17: Thẳng Thắn và Quyết Liệt Ngày 16: Dùng Người Đúng Khả Năng Ngày 15: Đương Đầu Với Người Gây Khó Khăn Ngày 14: Hi Sinh Ngày 13: Phẩm Chất Nhân Bản Ngày 12: Tích Lũy Kinh Nghiệm Ngày 11: Tự Trọng và Tôn Trọng Ngày 10: Khôn Ngoan và Hiểu Biết Ngày 9: Tái Tạo Tinh Thần Đội Ngũ Ngày 8: Một Nhà Lãnh Đạo Chân Chính Ngày 7: Tự Nâng và Tự Diệt Ngày 6: Quyết Định Với Sự Thẳng Thắn Ngày 5: Nâng Đỡ Cộng Sự Viên Ngày 4: Sống Với Tâm Thuật Duy Nhất Ngày 3: Thiết Lập Tương Giao Ngày 2: Ngã về Phía Trước Ngày 1: Học Hỏi và Phát Dương
Ngày 31: Theo Đuổi Công Việc Ngày 30: Những Đức Tính Cần Thiết Ngày 29: Lừa Dối Ngày 28: Lạm Dụng Quyền Hành Ngày 27: Bài Học Lãnh Đạo Hay Ngày 26: Tùng Phục Quyền Bính Ngày 25: Canh Tân Từ Bên Trong Ngày 24: Chọn Lựa Những Ưu Tiên Ngày 23: Xét Nhu Cầu để Lãnh Đạo Ngày 22: Biết Đúng Để Chỉ Đạo Đúng Ngày 21: Giữ Vững Mục Tiêu Ngày 20: Giao Quyền Lãnh Đạo Ngày 19: Sống Đúng Vai Trò Ngày 18: Hãy Cẩn Thận Về Sự Suy Nghĩ Ngày 17: Sự An Toàn Trong Công Tác Ngày 16: Thái Độ Với Những Phản Ứng Tiêu Cực Ngày 15: Đương Đầu với Vấn Đề Ngày 14: Nguyên Tắc Căn Bản của Khôn Ngoan Ngày 13: Đạo Đức Trước Khả Năng Ngày 12: Lãnh Đạo Xuyên Ranh Giới Văn Hoá Ngày 11: Cảnh Tỉnh là Cần Thiết Ngày 10: Chuẩn Bị và Giúp Đỡ Ngày 9: Khả Năng Suy Xét Chính Xác Ngày 8: Sống Điều Rao Giảng Ngày 7: Can Đảm và Hành Xử Khôn Ngoan Ngày 6: Chuẩn Bị Bàn Giao Ngày 5: Can Đảm Nói Lên Sự Thực Ngày 4: Kỹ Năng và Tri Thức Ngày 3: Thông Truyền Sứ Điệp Ngày 2: Phương Cách Phát Triển Khả Năng Tiềm Ẩn Ngày 1: Sống Với Tiêu Chuẩn Cao
Ngày 30: Quản Lý Nhân Sự Ngày 29: Giữ Vững Tinh Thần Đội Ngũ Ngày 28: Lãnh Đạo Đầy Tớ Ngày 27: Quảng Đại Ngày 26: Sống Thực Ngày 25: Tự Tin Ngày 24: Làm Người Đầy Tớ Ngày 23: Mái Ấm Yêu Thương Ngày 22: Sự Quan Phòng và Kế Hoạch Ngày 21: Bình An Trong Công Tác Ngày 20: Ảnh Hưởng Của Người Lãnh Đạo Ngày 19: Món Quà Quí Giá Ngày 18: Rõ Ràng và Chân Thực Ngày 17: Đừng Vội Vàng Đánh Giá Ngày 16: Những Vai Trò Chuyên Biệt Ngày 15: Tạo Một Chỗ Đứng Tốt Ngày 14: Khôn Ngoan Ngày 13: Trước Khi Giao Quyền Hành Ngày 12: Sử Dụng Thời Gian Ngày 11: Chọn Lựa Mẫu Gương Lãnh Đạo Ngày 10: Nhận Ra Khả Năng Lãnh Đạo Ngày 9: Cái Giá Phải Trả Ngày 8: Mở “Những Nắp Đậy” Ngày 7: Hoa Quả của Thần Khí Ngày 6: Lãnh Đạo Từ Trong Ra Ngoài Ngày 5: Đã Làm Thì Làm Đến Cùng Ngày 4: Ông “Bầu” Trong Đội Ngũ Ngày 3: Cả Hai Phải Đi Chung Với Nhau Ngày 2: Nhìn Người Lãnh Đạo, Biết Kẻ Theo Phò Ngày 1: Học Hỏi Từ Nhà Hùng Biện
Ngày 31: Lãnh Đạo, Một Thừa Tác Vụ Ngày 30: Chúng Ta, Người Lãnh Đạo Ngày 29: Gần Gũi Với Thiên Chúa Ngày 28: Ai là Người Thiên Chúa Kiếm Tìm Ngày 27: Trung Thành Với Công Việc Ngày 26: Mặt Nào Cũng Thành Công Ngày 25: Lãnh Đạo Với Sư Trung Thực Ngày 24: Sáng Suốt Ngày 23: “Thuộc Về” Ngày 22: Vâng Phục Ngày 21: Say Mê Công Việc Ngày 20: Trước Tiên hãy Tự Thắng Ngày 19: Trách Nhiệm Trên Hết Ngày 18: Dùng Đúng Người Ngày 17: Tư Thế Sẵn Sàng Ngày 16: Thẳng Thắn Trước Sư Sai Lầm Ngày 15: Hướng Dẫn Đội Ngũ Ngày 14: Đối Với Luật Ngày 13: Lắng Nghe Người Khác Ngày 12: Tinh Thần Phục Thiện Ngày 11: Phẩm Chất Trung Thực Ngày 10: Dấu Chỉ “Được Xức Dầu” Ngày 9: Đo Lường Tầm Ảnh Hưởng Ngày 8: Phục Vụ Ngày 7: Đội Ngũ Cùng Tiến Ngày 6: Nơi Trú Ẩn của Người Lãnh Đạo Ngày 5: Quyết Định Trao Trách Nhiệm Ngày 4: Định Luật Tuần Hoàn Ngày 3: Tạo Những Quan Hệ Tốt Ngày 2: Trung Tín Ngày 1: Tinh Thần Kiên Trì