Ngày 8: Âm Thầm Nhưng Quan Trọng

 

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỉ cũng phải khuất phục chúng con”. Đức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. (Lc 10: 17-19)

 

Nếu chúng ta quan sát các đội banh nhà nghề, chúng ta luôn thấy số cầu thủ của đội nhiều hơn số cầu thủ trên sân. Những số cầu thủ thặng dư ấy là những cầu thủ “sơ-cua”. Trong các đội banh cà na chuyên nghiệp, ngoài 22 cầu thủ của đội tấn công và đội phòng vệ, các đội banh được phép có tới 53 cầu thủ trong đội kể cả cầu thủ “sơ-cua”. Các đội banh đại học còn cao gấp đôi là được phép có tới hơn 100!

 

Chúng ta cũng thấy tương tự ở mọi lãnh vực. Trong kỹ nghệ điện ảnh, bên cạnh các tài tử xuất hiện trước ống kính, là hàng trăm chuyên viên khác làm việc âm thầm trong bóng tối để việc lên màn ảnh thành công. Đối với bất cứ một chính trị gia, một quản trị gia cao cấp, hoặc một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nào cũng vậy, khi họ xuất hiện để đạt thành công, sau hậu trường là hàng trăm người âm thầm làm việc để họ đạt thắng lợi trước mặt mọi người.

 

Trong đời sống mục vụ cũng vậy, ngoài các cộng sự viên thi hành công tác, chúng ta phải qui tụ được nhiều người cầu nguyện, góp tay, góp sức dù âm thầm nhưng cần thiết để công tác hoàn thành. Đừng nghĩ rằng chỉ cần “việc” hanh thông, nhưng phần “người” mới là quan trọng.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà