Ngày 11: Quan Hệ và Học Hỏi

 

Hãy bám chắc vào lời nghiêm huấn,

Con chớ có lìa xa, nhưng gắng mà tuân giữ,

Vì đó là sự sống của con.

Nẻo ác nhân, con chớ đi vào,

đường kẻ xấu, con đừng bước tới.

Hãy tránh xa, đừng ngang qua lối ấy,

Quay lưng lại, tìm lối khác mà đi. (Cn 4: 13-15)

 

Một trong những dữ kiện quan trọng trong việc phát triển bản thân đến từ quan hệ của chúng ta với tha nhân. Chúng ta có thể tự tin khi nói về hướng đi của cuộc đời mình, bằng cách nhìn vào những người chúng ta sống với và chia sẻ những ý niệm về cuộc đời. Giá trị và những ưu tiên của tha nhân gần gũi với chúng ta, thường mang tầm ảnh hưởng rất lớn lao đến nếp suy nghĩ và hành động của chúng ta. Nếu họ tích cực trong việc phát triển bản thân, những giá trị và ưu tiên của họ, sẽ khiến chúng ta bận tâm và cùng hướng tới việc vươn lên với họ.

 

Để việc vươn tới của mình khả thi, chúng ta nên gần gũi với người có thể giúp chúng ta phát triển; nhưng đừng sống với tâm tình ỷ lại. Luôn nhớ đem vấn đề cần giải quyết đến mổ xẻ đến với người khôn ngoan và học hỏi nơi họ. Từ những căn bản về sự suy nghĩ, hành động, kế hoạch, vv… học hỏi được, chúng ta hãy tự giải quyết công việc bằng kinh nghiệm của mình. Chúng ta nên chú ý rằng phải duy trì mối quan hệ này trong tình trạng “thắng-thắng” (win-win), nếu không quan hệ sẽ tàn lụi rất sớm.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà